Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita ladij in pristanišč

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita ladij in pristanišč

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 725/2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

 • Vse države EU morajo začeti v celoti uporabljati spremenjeno Konvencijo SOLAS ter Mednarodni kodeks o zaščiti ladij in pristanišč v mednarodnem ladijskem prometu do 1. julija 2004. Za glavne potniške ladje v notranjem prometu morajo to storiti do 1. julija 2005.
 • Do 1. julija 2007 morajo vse države EU po opravljeni obvezni varnostni oceni tveganja določiti, v kakšnem obsegu bodo uporabljale ukrepe za druge kategorije ladij v notranjem prometu.
 • Vsaka država EU obvesti IMO, Evropsko komisijo in druge države EU o ukrepih, ki jih je sprejela. To vključuje tudi podatke o kontaktnih točkah za pomorsko zaščito, ki jih imenujejo posamezne države EU.
 • Ladje, za katere veljajo posebni ukrepi in ki nameravajo vpluti v pristanišče EU, morajo ustreznim nacionalnim organom posredovati informacije o zaščiti:
  • vsaj 24 ur vnaprej ali
  • najkasneje takrat, ko ladja zapusti predhodno pristanišče, če je čas potovanja krajši kot 24 ur, ali
  • takoj ko je pristanišče postanka znano, če pri odhodu ni bilo znano.
 • Linijski ladijski prevozi, ki potekajo med pristanišči na njihovem ozemlju ali med dvema državama EU, so lahko oproščeni posredovanja informacij pred vplutjem, v kolikor to storijo na zahtevo organov.
 • Nacionalni organi vodijo seznam družb in ladij, za katere velja ta izjema, ter ga redno posodabljajo.
 • Države EU so morale do 1. julija 2004 določiti kontaktno točko za pomorsko zaščito.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. julija 2004.

* KLJUČNI POJMI

Pomorska zaščita: skupek preventivnih ukrepov, namenjenih zaščiti ladijskega prometa in pristanišč pred grožnjo namernih protizakonitih dejanj.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L 129, 29.4.2004, str. 6–91)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 725/2004 so vključene v izvirni dokument. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 01.08.2016

Top