Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cestne pristojbine za težka tovorna vozila Direktiva Evrovinjeta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cestne pristojbine za težka tovorna vozila Direktiva Evrovinjeta

Večina evropskih držav prevoznikom računa uporabo svojih infrastruktur za prevoz, predvsem cest. Evropska unija (EU) je Evrovinjeto vpeljala z namenom gradnje, vzdrževanja, popravil in okoljskih stroškov, zagotavljanja pravične konkurence in preprečevanja diskriminacije.

AKT

Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Nadomešča prejšnjo zakonodajo - Direktivo 93/89/EGS, ki jo je Sodišče evropskih skupnosti razveljavilo leta 1995. Usklajuje pogoje, pod katerimi lahko nacionalne oblasti obdavčijo blago, pripeljano po cesti, računajo cestnine in uporabnine.

KLJUČNE TOČKE

  • Finančni stroški so se v začetku uporabljali samo za vozila, katerih največja bruto skupna teža ni presegala 12 ton. Od leta 2012 se je to določilo razširilo tudi na vozila, ki presegajo 3,5 tone.
  • Pristojbine so jim lahko zaračunane na avtocestah, mostovih, v predorih, gorskih prelazih in na nekaterih drugih vrstah cest.
  • Pristojbine se ne smejo razlikovati med prevoznikovo narodnostjo in poreklom ali ciljem potovanja vozila.
  • Obvezni pregledi na notranjih evropskih mejah so prepovedani.
  • Pristojbine so lahko odvisne od količine izpušnih plinov ali časa uporabe infrastrukture.
  • Nacionalne oblasti lahko v določenih okoliščinah, kot so na primer registracija, izredni tovor, parkiranje ali v izogib gneči, dvignejo druge davke.
  • Pristojbine se ne uporabljajo za vozila, registrirana na Kanarskih otokih, v Ceuti in Melilli, na Azorih ali Madeiri, ki delujejo na teh področjih ali med njimi in Španijo ter Portugalsko.

Direktiva 2003/96/ES določa minimalno obdavčitev za vsa motorna goriva. Države, ki imajo sistem dajatev za uporabo cest za motorna vozila, lahko za ta vozila uporabijo znižano davčno stopnjo za plinsko olje.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva velja od 20. julija 1999.

OZADJE

Leta 2014 je Komisija sprejela strategijo za zmanjševanje porabe goriva in izpustov CO2 pri transportu. Ta je poudarila pomen nove tehnologije, vključno z nadomestnimi gorivi in pomen spremembe načinov prevoza.

Za več informacij si oglejte spletno stran Evropske komisije o Cestnih pristojbinah.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/62/ES

20.7.1999

1.7.2000

UL L 187, 20.7.1999, str. 42-50

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/38/ES

10.6.2006

10.6.2008

UL L 157, 9.6.2006, str. 8-23

Direktiva 2006/103/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006, str. 344-351

Direktiva 2011/76/EU

15.10.2011

16.10.2013

UL L 269, 14.10.2011, str. 1-16

Direktiva Sveta 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013, str. 356-361

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L 283, 31.10.2003, str. 51-70)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Strategija za zmanjšanje porabe goriva in emisij CO2 težkih tovornih vozil (COM(2014) 285 final z dne 21.5.2014)

Zadnja posodobitev 30.04.2015

Top