Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dokončnost poravnave pri plačilih in sistemi poravnave vrednostnih papirjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dokončnost poravnave pri plačilih in sistemi poravnave vrednostnih papirjev

Regulacija prenosov in plačil finančnih proizvodov je nujna, da se pri transakciji izognemo večjim tveganjem, zlasti v zvezi z nesolventnostjo udeležencev. Ta zakonodaja Evropske unije določa pravila za zmanjšanje tovrstnih tveganj.

AKT

Direktiva 98/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev

POVZETEK

Regulacija prenosov in plačil finančnih proizvodov je nujna, da se pri transakciji izognemo večjim tveganjem, zlasti v zvezi z nesolventnostjo udeležencev. Ta zakonodaja Evropske unije določa pravila za zmanjšanje tovrstnih tveganj.

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Direktiva zagotavlja dokončnost prenosa finančnih proizvodov in plačilnih nalogov, zlasti z ublažitvijo težav, ki so posledica nesolventnosti udeleženca. Udeleženci so lahko:

  • finančne institucije, npr. banke,
  • upravljavci sistemov, kot so centralne depotne družbe.

KLJUČNE TOČKE

Prenosni nalogi so nepreklicni

Prenosni nalogi za finančne proizvode so pravno izvršljivi. To velja tudi za njihovo medsebojno poračunavanje, ko udeleženci glede terjatev in obveznosti dosežejo poravnavo.

Pravila veljajo tudi, ko je proti udeležencu sprožen postopek zaradi nesolventnosti, če je bil prenosni nalog vnesen v sistem pred začetkom postopka. Prav tako se lahko ta pravila izjemoma uporabijo do 24 ur pozneje za naloge, pri katerih se transakcije sklenejo, ko še ni ustreznih informacij o začetku postopka, na primer v roku enega dneva.

Enotna pravila

Direktiva želi zagotoviti uporabo enotnih pravil v primeru več sistemov plačil in poravnave vse od trenutka sklenitve transakcije, da bi se izognili težavam zaradi neskladnih ureditev.

Jamstva v postopkih nesolventnosti

Postopek zaradi nesolventnosti proti udeležencu nima retroaktivnih učinkov na pravice in obveznosti drugih udeležencev ali na njihov dostop do običajnih finančnih jamstev, ki veljajo v okviru transakcije.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva je prvotno začela veljati 1998, od takrat pa je bila že večkrat spremenjena.

Več informacij je na voljo na spletni strani Finančni trgi in Unija kapitalskih trgov na spletišču Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 98/26/ES

11.6.1998

11.12.1999

UL L 166, 11.6.1998, str. 45-50

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/44/ES

30.6.2009

30.12.2010

UL L 146, 10.6.2009, str. 37-43

Direktiva 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161

Uredba (EU) št. 648/2012

16.8.2012

-

UL L 201, 27.7.2012, str. 1-59

Uredba (EU) št. 909/2014

17.9.2014

-

UL L 257, 28.8.2014, str. 1-72

Nadaljnje spremembe in popravki direktive 98/26/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev 03.12.2014

Top