Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finančni konglomerati – nadzor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finančni konglomerati – nadzor

POVZETEK:

Direktiva 2002/87/ES – nadzor finančnih konglomeratov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Ta direktiva si prizadeva okrepiti učinkovit nadzor finančnih konglomeratov – velikih finančnih skupin (bančnih in zavarovalniških skupin ter skupin investicijskih družb), ki delujejo v različnih finančnih sektorjih, pogosto v več državah.
  • Njen splošni cilj je prispevati k večji finančni stabilnosti in varstvu potrošnikov.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa posebne zahteve:

  • glede solventnosti, zlasti da se prepreči, da bi se isti kapital več kot enkrat uporabil za zaščito pred tveganji v različnih osebah v istem konglomeratu („večkratna uporaba kapitala“) ter da bi matična podjetja izdajala dolžniške instrumente in nato prihodke uporabljala kot lastniški kapital za svoja regulirana hčerinska podjetja („pretirano zadolževanje“),
  • glede primernosti in strokovnosti upravljanja konglomeratov,
  • za zagotavljanje ustreznega upravljanja s tveganji in sistemov notranjih kontrol v konglomeratih,
  • ki določajo, da bi bilo treba imenovati enotni nadzorni organ za usklajevanje celotnega nadzora posameznega konglomerata, pri katerem lahko sodelujejo številni različni organi, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi konglomerata,
  • za izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzorniki (vključno z nadzorniki iz držav, ki niso v EU) reguliranih oseb v finančnem konglomeratu.

Direktiva 2011/89/EU je uvedla spremembe, ki nacionalnim finančnim nadzornikom dajejo nova pooblastila za boljši nadzor matičnih podjetij, na primer holdingov. Na ta način lahko nadzorniki prej pridobijo boljše informacije, če finančni konglomerat zaide v težave, ter so tako bolje opremljeni za ukrepanje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 11. februarja 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 10. avgusta 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani o finančnih konglomeratih na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1-27)

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/87/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.04.2016

Top