Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Upravljanje kolektivnih pokojninskih shem: poklicni pokojninski skladi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Upravljanje kolektivnih pokojninskih shem: poklicni pokojninski skladi

 

POVZETEK:

Direktiva 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila, ki urejajo dejavnosti in nadzor institucij, ki nudijo poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP)*, ali pokojninskih skladov v vseh državah Evropske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

Cilj direktive je zagotavljanje visoke ravni varnosti za bodoče upokojence (člane in upravičence pokojninskih skladov) ob zagotavljanju učinkovitih naložb z vzpostavitvijo naslednjih pravil:

  • 1.

    stroga pravila o preudarnosti, katerih specifičnost določi vsaka država EU posebej, za zaščito članov in upravičencev IORP, ki morajo imeti dovolj podatkov o pravilih pokojninske sheme*, finančnem stanju IORP in njihovih pravicah,

  • 2.

    pravila o naložbah, prilagojena značilnostim IORP in učinkovitemu upravljanju z varčevanjem. IORP so dolgoročni vlagatelji, ki morajo zagotoviti najboljši dobiček svojim članom in hkrati tudi upravičencem z ohranjanjem varnosti svojih naložb. Če naj vsak IORP vzpostavi najvarnejšo in najučinkovitejšo naložbeno politiko, pravila o naložbah, zlasti pravila o vlaganju v delnice, ne smejo biti preveč omejevalna,

  • 3.

    pravila, ki dovoljujejo IORP opravljanje dejavnosti na tujih trgih za oblikovanje vseevropskih pokojninskih skladov. Čezmejno upravljanje zahteva medsebojno priznavanje načinov nadzora, ki so v uporabi v državah EU.

Ta direktiva ne velja za institucije, ki jih zajemata Direktiva o življenjskem zavarovanju in Direktiva o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je pristojen za zbiranje informacij, predloženih s strani držav EU, o razvoju čezmejne ureditve IORP in za objavljanje teh informacij na spletnem mestu EIOPA.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 643/2014 o tehničnih standardih glede poročanja organu EIOPA o nacionalnih določbah v zvezi s skrbnim poslovanjem.

EIOPA lahko pripravi osnutek regulativnih in izvedbenih standardov ter predlaga priporočila za nadzor IORP. EIOPA tesno sodeluje z državami EU in Evropsko komisijo.

Nova direktiva naj bi nadomestila to direktivo konec leta 2016, v vseh državah EU pa bo začela veljati do konca leta 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 23. septembra 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 22. septembra 2005.

OZADJE

Poklicni pokojninski skladi v EU koristijo ugodnosti načela prostega pretoka kapitala in svobode opravljanja storitev. Spodbujati je treba njihovo opravljanje dejavnosti na tuujih trgih. Obenem je treba s preudarnim upravljanjem IORP vsem članom in upravičencem zagotoviti ustrezno zaščito njihovih pokojnin.

Več informacij je na voljo na:

* KLJUČNI POJMI

Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje: finančne institucije, ki upravljajo kolektivne pokojninske sheme za zaposlene, da bi svojim zaposlenim (tj. članom in upravičencem sheme) zagotovile pokojninske prejemke.

Pokojninska shema: pogodba, sporazum, skrbniška pogodba ali pravila o določitvi, kateri pokojninski prejemki so odobreni in pod katerimi pogoji.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10–21).

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/41/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Začasno besedilo direktive IORP2, kot je bilo politično dogovorjeno junija 2016, v čakanju na uradno sprejetje.

Poročilo Komisije o nekaterih ključnih vidikih v zvezi z Direktivo 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (Direktiva IORP) (COM(2009) 203 final z dne 30. aprila 2009).

Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (UL L 128, 30.4.2014, str. 1–7).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 643/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede poročanja o nacionalnih določbah v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem, ki se nanašajo na področje pokojninskih načrtov poklicnega zavarovanja, v skladu z Direktivo 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 177, 17.6.2014, str. 34–41).

Zadnja posodobitev 14.09.2016

Top