Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita vlagateljev v primeru stečaja investicijskega podjetja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita vlagateljev v primeru stečaja investicijskega podjetja

 

POVZETEK:

Direktiva 97/9/ES o odškodninskih shemah za vlagatelje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je zaščititi vlagatelje po stečaju investicijskega podjetja.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva od držav Evropske unije (EU) zahteva, da ustanovijo eno ali več odškodninskih shem za vlagatelje*. V to shemo morajo biti vključena vsa investicijska podjetja, ki nudijo investicijske storitve (izvzamejo se lahko kreditne institucije, ki izpolnjujejo določene pogoje in so že vključene v shemo, ki zagotavlja zaščito, ki je vsaj enakovredna zaščiti, zagotovljeni v odškodninski shemi).
 • Odškodninska shema se izvede, če:
  • so pristojni organi odločili, da je po njihovem mnenju verjetno, da podjetje v danem času ni sposobno izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz terjatev vlagateljev, in ni pričakovati, da bi bilo to kmalu sposobno storiti, bodisi
  • je sodni organ izdal odločbo, ki vpliva na začasen odlog možnosti, da vlagatelj vloži terjatev proti investicijskemu podjetju.
 • Kritje je zagotovljeno za terjatve, ki izhajajo iz nezmožnosti investicijskega podjetja, da:
  • izplača denar, ki ga dolguje ali pripada vlagateljem in ga ima v njihovem imenu v zvezi z investicijskim poslom ali
  • vrne vlagateljem instrumente, ki jim pripadajo, in jih poseduje, vodi ali upravlja v njihovem imenu v zvezi z investicijskim poslom.
 • Kadar je investicijsko podjetje tudi kreditna institucija, se matična država EU odloči, katera direktiva velja za denarne terjatve: zgoraj omenjena direktiva ali direktiva, ki ureja sisteme jamstva za vloge. Po teh direktivah ni nobena terjatev upravičena do odškodnine več kot enkrat.
 • Direktiva določa najnižjo raven odškodnine v EU na vlagatelja v višini 20 000 EUR, istočasno pa pooblašča države EU, da zagotovijo višjo odškodnino, če to želijo. Vendar lahko država EU določi, da se nekateri vlagatelji izločijo iz kritja po odškodninskih shemah ali da se jim odobri nižja raven kritja. Državam EU je prepuščeno, da same urejajo organizacijo in financiranje shem.
 • Če investicijsko podjetje ne ravna v skladu z obveznostmi, kar je dolžno kot član odškodninske sheme, mora slediti določenim postopkom (kazni segajo vse do izključitve).
 • Podružnice investicijskega podjetja se lahko pridružijo odškodninski shemi v državi gostiteljic, če to želijo.
 • Kritje se uporablja za vlagateljevo skupno terjatev, ne glede na število računov, valuto in lokacijo v EU. V primeru skupnega investicijskega posla se terjatve enakomerno razdelijo med vlagatelje.
 • Odškodninska shema lahko določi rok, v katerem morajo vlagatelji predložiti svoje terjatve. Shema se ne more sklicevati na dejstvo, da je potekel rok in odkloniti kritje vlagatelju. Vlagateljeva terjatev mora biti izplačana najpozneje v treh mesecih od ugotovljene upravičenosti in zneska terjatve.
 • Določene so obveznosti v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti vlagateljem.
 • Evropska komisija je julija 2010 sprejela predlog o spremembi Direktive. To je storila na podlagi razvoja od začetka veljavnosti Direktive in zaradi finančne krize, ki se je začela leta 2008. Predlog spremembe je bil sestavljen tudi na podlagi ocene iz leta 2009. V skladu s predlogom bi se:
  • zvišala raven odškodnine na 50 000 EUR,
  • skrajšale zamude pri izplačilih,
  • zahtevalo predhodno financiranje shem s skupno minimalno vsoto in razširitev kritja na določene tretje osebe.
 • Predlog je bil marca 2015 umaknjen zaradi počasnega napredovanja v pogajanjih med sozakonodajalcema (Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 26. marca 1997. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 26. septembra 1998.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Odškodninska shema za vlagatelje: shema, ki ščiti vlagatelje, ki uporabljajo investicijske storitve. Nudi odškodnino v primeru, da investicijsko podjetje ni sposobno vrniti premoženja, ki jim pripada.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje (UL L 84, 26.3.1997, str. 22-31).

Zadnja posodobitev 06.10.2016

Top