Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje pranja denarja s pomočjo finančnega sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje pranja denarja s pomočjo finančnega sistema

POVZETEK:

Direktiva 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • V skladu z globalnimi standardi Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) si prizadeva preprečevati, da bi se finančni in nekateri nefinančni sektorji uporabljali za pranje denarja in financiranje terorizma.
  • Določa ukrepe za vzpostavitev prave identitete strank, poročanje o sumljivih transakcijah in določitev preventivnih sistemov znotraj organizacij.

KLJUČNE TOČKE

Poleg finančnega sektorja se direktiva uporablja tudi za nekatere nefinančne sektorje, vključno z odvetniki, notarji, računovodji, nepremičninskimi agenti, ponudniki iger na srečo, družbami, ki ponujajo podjetniške in fiduciarne storitve, in za vse ponudnike blaga, ki sprejemajo plačila v gotovini, ki presegajo 15 000 EUR.

Med drugim morajo tisti, na katere se direktiva nanaša:

  • identificirati in preveriti identiteto svojih strank („skrbno preverjanje strank“) in dejanskega lastnika* ter spremljati svoj poslovni odnos s stranko,
  • prijaviti sum pranja denarja* ali financiranja terorizma* javnim organom, običajno nacionalni finančni obveščevalni enoti,
  • zagotoviti, da je osebje ustrezno usposobljeno in da so vzpostavljene notranje preventivne politike in postopki.

Direktiva uvaja dodatne zahteve in varnostne ukrepe („okrepljeno skrbno preverjanje strank“) za okoliščine, ki predstavljajo večje tveganje pranja denarja in financiranja terorizma, na primer trgovanje s korespondenčnimi bankami zunaj EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 15. decembra 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 15. decembra 2007.

Junija 2015 je EU sprejela Direktivo (EU) 2015/849. Ta razveljavlja Direktivo 2005/60/ES od 26. junija 2017.

OZADJE

Za več informacij glejte:

KLJUČNI POJMI

* Dejanski lastnik: oseba(-e), ki poseduje(-jo) ali nadzira(-jo) stranko, v imenu katere se izvaja transakcija, npr. v primeru podjetja lastnik zadostnega odstotka delnic ali glasov.

* Pranje denarja: preoblikovanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, z različnimi sredstvi v navidezno zakonit denar, na primer s spreminjanjem njegove oblike ali s prenašanjem sredstev na mesto, kjer je manj verjetno, da bodo sumljiva.

* Financiranje terorizma: zagotavljanje ali zbiranje sredstev, ki se uporabijo za storitev kaznivih dejanj, opredeljenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu, kot sta izdelava lažnih upravnih dokumentov in vodenje teroristične skupine.

AKT

Direktiva 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15–36)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2005/60/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve „politično izpostavljene osebe“ in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu (UL L 214, 4.8.2006, str. 29–34)

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73–117)

Zadnja posodobitev 02.02.2016

Top