Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reorganizacija in prenehanje kreditnih institucij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reorganizacija in prenehanje kreditnih institucij

POVZETEK:

Direktiva 2001/24/ES – enoten postopek stečaja bank, ki imajo podružnice v več kot eni državi EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva želi zagotoviti, da se pri stečaju kreditne institucije (običajno banke), ki ima podružnice v drugih državah EU, uporabi enoten stečajni postopek za vse upnike in investitorje.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva:

uporablja načelo nadzora domače države. To pomeni, da se v celotnem stečajnem postopku uporablja zakonodaja države EU, v kateri je imela institucija v stečaju registriran sedež;

zahteva, da se vse zadevne deležnike, tudi znane upnike, obvesti o stečajnem postopku in ukrepih reorganizacije. To vključuje objavo v Uradnem listu Evropske unije in v najmanj dveh nacionalnih časopisih v vsaki državi (v kateri je banka imela sedež in podružnice);

določa, da je v zvezi s postopki prenehanja pravo, ki se uporablja, zakonodaja matične države. Zajema naj zlasti naslednja področja:

pooblastila kreditne institucije in likvidacijskega upravitelja,

učinki postopkov stečaja na postopke, ki jih sprožijo posamezni upniki, in

dodelitev stroškov in izdatkov;

pojasnjuje učinek stečajnega postopka in prava, ki se uporablja, v zvezi z določenimi pogodbami in drugimi pravnimi pravicami, na katere lahko ta postopek vpliva, kot so pogodbe o zaposlitvi in premoženjske pravice;

zahteva, da so vse osebe, ki v postopkih sprejemajo ali objavljajo informacije, zavezane k varovanju poklicne skrivnosti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 5. maja 2001. Države EU so jo v nacionalno zakonodajo morale vključiti do 5. maja 2004.

OZADJE

Prenehanje kreditnih institucij

AKT

Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L 125, 5.5.2001, str. 15–23)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2001/24/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 05.01.2016

Top