Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informacije za potnike: identiteta letalskih prevoznikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informacije za potnike: identiteta letalskih prevoznikov

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2111/2005 – seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v EU, in identiteta letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Vzpostavlja javno dostopen seznam letalskih prevoznikov, ki imajo prepoved opravljanja letov v EU, ker ne izpolnjujejo zahtevanih varnostnih standardov (Priloga A), in letalskih prevoznikov, za katere veljajo omejitve pri opravljanju letov pod določenimi pogoji (Priloga B).
  • Potnikom zagotavlja, da poznajo identiteto letalskega prevoznika, s katerim letijo.

KLJUČNE TOČKE

  • Letalski prevoznik je uvrščen na seznam prevoznikov s prepovedjo opravljanja letov, če se ugotovi, da ima resne pomanjkljivosti glede varnosti in da jih ni sposoben odpraviti.
  • Za odločitev glede uvedbe prepovedi opravljanja letov obstajajo skupna merila EU, ki temeljijo na ustreznih varnostnih standardih. Evropska komisija jih lahko ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega razvoja spremeni.
  • Če se pojavijo nepredvidene težave v zvezi z varnostjo, lahko država EU letalskemu prevozniku takoj naloži prepoved opravljanja letov.
  • Če Komisija sprejme odločitev, da letalskega prevoznika uvrsti na seznam prevoznikov s prepovedjo opravljanja letov, ima letalski prevoznik možnost ugovora.
  • Seznam je objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Komisija in države EU morajo poskrbeti za lažji dostop javnosti do seznama, zlasti z objavo na internetu. Tudi organi civilnega letalstva in letališča morajo z njim seznaniti javnost.
  • Prodajalci vozovnic, organizatorji potovanj in turistični agenti morajo potnike ob rezervaciji potovanja obvestiti, s katerim letalskim prevoznikom bodo na potovanju predvidoma leteli. Potnike je treba o morebitnih nadaljnjih spremembah obvestiti čim prej oziroma najpozneje ob prijavi ali vkrcanju.
  • Potniki imajo pravico do povračila stroškov ali spremembe poti, če je letalski prevoznik uvrščen na seznam prevoznikov s prepovedjo opravljanja letov, potem ko opravijo rezervacijo.

Decembra 2015 je Komisija objavila celovito letalsko strategijo za Evropo. Poleg načinov za izboljšanje konkurenčnosti sektorja strategija poudarja pomen ohranjanja visokih standardov varnosti in varovanja ter varstva pravic potnikov.

Do novembra 2016 bo moral imeti vsak letalski prevoznik, ki ni iz EU in opravlja lete v EU, enotno letalsko varnostno potrdilo, ki ga izda Evropska agencija za varnost v letalstvu. Ta potrdila zagotavljajo, da letalski prevozniki izpolnjujejo mednarodne varnostne standarde, in so veljavna po vsej EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 16. januarja 2006.

OZADJE

Seznam letalskih prevoznikov s prepovedjo opravljanja letov v EU

AKT

Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (UL L 344, 27.12.2005, str. 15–22)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 2111/2005 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 14–28). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 06.06.2016

Top