Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poročila o državljanstvu Unije: napredovanje EU pri odstranjevanju ovir pri uveljavljanju pravic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poročila o državljanstvu Unije: napredovanje EU pri odstranjevanju ovir pri uveljavljanju pravic

Poročilo o državljanstvu Evropske unije (EU) predlaga konkretne ukrepe za odpravo preostalih ovir za državljane, da bi lahko v celoti izkoristili pravice EU v vsakdanjem življenju. Poročilu je priloženo poročilo o napredku na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EU, ki je objavljeno vsake 3 leta in v katerem je ocenjena uporaba predpisov EU glede pravic državljanov EU.

AKT

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 - Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost (COM(2013) 269 final - ni objavljeno v Uradnem listu)

POVZETEK

Državljanstvo EU in pravice, ki so zagotovljene z njim, na primer pravice do prostega gibanja in močne politične pravice, so ključni stebri Evropske unije. Vsi državljani države članice EU so upravičeni do tega državljanstva, ki dopolnjuje nacionalno državljanstvo in ga ne nadomešča.

V poročilu o državljanstvu EU so opredeljeni konkretni ukrepi za izboljšanje pravic državljanov EU na številnih področjih. Namen poročila je zagotoviti, da lahko državljani EU dejansko uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju, na primer pri delu, študiranju, bivanju, potovanju ali nakupovanju v EU ter pri sodelovanju v postopku sprejemanja odločitev EU.

12 ključnih ukrepov

Komisija v poročilu za leto 2013 predlaga 12 novih ključnih ukrepov za odpravo ovir za državljane pri uveljavljanju njihovih pravic EU. Ti ukrepi zajemajo 6 področij:

  • odstranjevanje ovir za delavce in pripravnike v EU;
  • zmanjšanje upravnih ovir v državah članicah;
  • zaščita bolj ranljivih v EU;
  • odprava ovir pri nakupovanju v EU;
  • ciljno usmerjeni in dostopni podatki v EU;
  • sodelovanje v demokratičnem življenju v EU.

Številni predlogi veljajo za vseh 500 milijonov državljanov EU. Predvsem nekateri so koristni za 13,6 milijona državljanov EU, ki ne živijo v državi, v kateri so se rodili, ampak v drugi državi članici EU, ali 210 milijonov državljanov, ki vsako leto potujejo v EU zaradi poslovnih razlogov, študija, usposabljanja ali v prostem času.

Vseh 25 konkretnih ukrepov iz prvega poročila o državljanstvu EU iz leta 2010 je zdaj v teku. V tabeli napredka so prikazane sprejete pobude. Mednje spadajo prosto gibanje in izbira stalnega prebivališča državljanov EU, konzularna zaščita, volilne pravice in evropska državljanska pobuda ter pravice do zdravstvenega varstva in varstva potrošnikov.

Poročilo 2013 je bilo pripravljeno na podlagi velikega javnega posvetovanja, pri katerem so sodelovali državljani, civilna družba in druge ustanove EU. Poročilo vsebuje tudi odgovore na vprašanja ali pritožbe, ki jih državljani EU vsako leto pošljejo Komisiji prek informacijske službe Europe Direct in portala Tvoja Evropa.

Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 je priloženo Poročilo o napredku na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EU v obdobju 2011-2013 (v skladu s členom 25 PDEU), v katerem je predstavljeno, kako so se izvajale določbe Pogodbe o državljanstvu EU (naslov II Pogodbe o delovanju EU) od leta 2011.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij v skladu s členom 25 PDEU o napredku na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EU v obdobju 2011-2013 (COM(2013) 270 final - ni objavljeno v Uradnem listu)

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010: Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU (KOM(2010) 603 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru v skladu s členom 25 PDEU o napredku na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EU v obdobju 2007-2010 (KOM(2010) 602 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Poročilo Komisije - Peto poročilo o državljanstvu Unije (KOM(2008) 85 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Poročilo Komisije - Četrto poročilo o državljanstvu Unije za leto 2004 (KOM(2004) 695 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Poročilo Komisije - Tretje poročilo o državljanstvu Unije (KOM(2001) 506 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Drugo poročilo Evropske komisije o državljanstvu Unije (KOM(97) 230 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Poročilo Evropske komisije o državljanstvu Unije (KOM(93) 702 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

Zadnja posodobitev: 19.05.2014

Top