Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Direktive EU o notranjem trgu – prenos v nacionalno zakonodajo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Direktive EU o notranjem trgu – prenos v nacionalno zakonodajo

 

POVZETEK:

Priporočilo Komisije 2005/309/ES – prenos direktiv o notranjem trgu v nacionalno zakonodajo

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Priporočilo določa, kako lahko države Evropske unije (EU) bolje vključijo direktive EU o notranjem trgu v nacionalno zakonodajo.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktive so ukrepi, ki zavezujejo države EU glede rezultatov, ki jih je treba doseči. Države EU lahko:
  • izberejo obliko in sredstva za dosego tega rezultata, vendar
  • morajo prenesti direktivo v določenem roku.
 • V primeru enotnega trga je pravilen in pravočasen prenos* direktiv na tem področju bistvenega pomena za njegovo nemoteno delovanje. Prepozen ali nepravilen prenos direktiv lahko ustvari ovire in oslabi konkurenčnost evropskega gospodarstva.

Prepozen ali nepravilen prenos

Zagotovljeni so spremljanje držav EU in kazni za prepozen ali nepravilen prenos v obliki:

Boljša praksa

 • Komisija za zagotovitev pravilnega in pravočasnega prenosa priporoča, da države EU sprejmejo boljše prakse, ki temeljijo na primerih iz nekaterih držav. Priporoča, da se osredotočijo na svoje postopke in nacionalne prakse, zlasti pri:
  • soočanju s temeljnimi vzroki za nepravilen ali prepozen prenos,
  • izbiranju najbolje zasnovanih in najučinkovitejših postopkov ter praks za vsako državo EU,
  • pripravi tabel, ki prikazujejo korelacijo med direktivami in ukrepi za prenos,
  • odločitvah, da nacionalni izvedbeni zakonodaji ne dodajajo pogojev in zahtev, ki niso potrebni in zaradi katerih bi bilo težje doseči cilje direktive.
 • Priloga k priporočilu določa podrobnosti o dobrih praksah, ki bi jih bilo mogoče upoštevati in vključujejo:
  • zagotovitev, da pravilen in pravočasen prenos postane stalna politična in operativna prednostna naloga,
  • zagotovitev, da se priprave za prenos začnejo v zgodnji fazi, da bi se direktive EU pravilno vključile v nacionalno zakonodajo do dogovorjenih rokov,
  • tesno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in drugimi parlamenti (tj. na nižji ravni od nacionalnih), ki sodelujejo pri prenosu direktiv o notranjem trgu,
  • hitre, vidne in učinkovite ukrepe za prenos direktiv, ki niso bile prenesene pravočasno (npr. omogočanje več časa za parlamentarne razprave in pravočasno sprejetje potrebnih nacionalnih zakonov ali sprememb zakonov).
 • Poleg tega je treba v okviru postopka prenosa, kadar države EU predložijo osnutek izvedbenih zakonov svojemu nacionalnemu parlamentu in kadar se ti osnutki uradno priglasijo Komisiji, slednjim priložiti tudi:
  • izjavo o njihovi skladnosti s pravom EU,
  • informacije o tem, kateri deli direktive so bili učinkovito preneseni.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Prenos: vključitev direktiv EU v nacionalno zakonodajo države EU.

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo Komisije z dne 12. julija 2004 o prenosu v nacionalno zakonodajo direktiv, ki vplivajo na notranji trg (UL L 98, 16.4.2005, str. 47–52)

Zadnja posodobitev 08.03.2017

Top