Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enotni besednjak javnih naročil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enotni besednjak javnih naročil

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • S pomočjo enotnega klasifikacijskega sistema za javna naročila si prizadeva standardizirati izraze, ki jih naročniki uporabljajo za opis predmeta javnih naročil.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba vzpostavlja enotni klasifikacijski sistem: enotni besednjak javnih naročil (CPV). Ta klasifikacija si prizadeva zajeti značilnosti pogodb za blago, gradnje in storitve. S standardizacijo referenc, ki jih naročniki uporabljajo za opis predmeta naročil, se z uporabo CPV izboljšuje preglednost javnih naročil, ki jih zajemajo direktive EU.
 • Uporaba CPV olajšuje potencialnim izvajalcem, tj. podjetjem, da najdejo poslovne priložnosti in zmanjšajo tveganje napake pri prevajanju obvestil, ker je CPV na voljo v vseh uradnih jezikih EU.
 • CPV dodaja k vsaki numerični kodi opis predmeta pogodbe, za katerega obstaja različica v vsakem uradnem jeziku EU. CPV sestavljajo:
  • glavni besednjak, ki temelji na drevesnem diagramu, ki ga sestavlja vrsta numeričnih kod, sestavljenih iz osmih številk in devete številke za preverjanje prejšnjih številk;
  • dopolnilni besednjak, ki opis predmeta pogodbe razširja z dodajanjem nadaljnjih podrobnosti o lastnostih ali namembnosti predmeta pogodbe.
 • Seznam kod CPV in korespondenčnih tabel med CPV in drugimi nomenklaturami se lahko preveri na internetnem mestu: SIMAP „Informacije o evropskih javnih naročilih“.
 • Sedanji CPV je bil načrtovan tako, da je uporabniku prijaznejši, s tem ko se manj osredotoča na material in bolj na izdelke. Poleg tega je bila racionalizirana hierarhija CPV.
 • Spletno mesto TED zagotavlja, da so obvestila o javnih razpisih na podlagi direktiv EU objavljena v Uradnem listu serije „S“. Od leta 2003 TED uporablja kode CPV, ki so postale obvezne s sprejetjem direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (pozneje razveljavljeni z direktivama 2014/25/EU in 2014/24/EU).

AKT

Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 340, 16.12.2002, str. 1–562)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 2195/2002 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) 2151/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 329, 17.12.2003, str. 1–270). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L 145, 4.6.2008, str. 65–226). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 15.02.2016

Top