Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prehranske in zdravstvene trditve na živilih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prehranske in zdravstvene trditve na živilih

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Namen te uredbe je urediti trditve* na živilih, ki so označena in oglaševana v Evropski uniji (EU).
 • Cilj je zagotoviti, da so tako prehranske trditve* kot tudi zdravstvene trditve* na nalepkah živil ter pri predstavitvi in oglaševanju jasne in temeljijo na dokazih, ki so med znanstveniki splošno sprejeti.
 • Obstajajo številne snovi, kot so vitamini, minerali, aminokisline, esencialne maščobne kisline, prehranske vlaknine in zeliščni izvlečki s hranljivim ali fiziološkim učinkom, ki so lahko prisotne v živilih in so lahko predmet trditve.
 • Namen te uredbe je:
  • zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov,
  • dati potrošnikom potrebne informacije za izbiro ob popolnem poznavanju dejstev in
  • oblikovati enake konkurenčne pogoje za prehrambno industrijo.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija mora določiti profile hranil* in pogoje za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih, ki upoštevajo:

 • količino hranil in drugih snovi * v živilih, kot so:
  • maščobne kisline,
  • nasičene maščobne kisline,
  • transmaščobne kisline,
  • sladkorji, in
  • sol;
 • vlogo in pomen živil v prehrani splošnega prebivalstva ali rizičnih skupin, kot so otroci;
 • prisotnost hranil, za katera je bilo znanstveno dokazano, da imajo učinek na zdravje.

Zdravstvene trditve ne smejo:

 • biti lažne, dvoumne ali zavajajoče,
 • vzbujati dvomov glede varnosti ali prehranske primernosti drugih živil,
 • spodbujati pretiranega uživanja živil,
 • namigovati, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti ustreznih količin hranil,
 • namigovati, da neuživanje nekega živila lahko ogrozi zdravje,
 • sklicevati se na količino izgubljene teže,
 • sklicevati se na priporočila posameznih zdravstvenih strokovnjakov.

Uporaba zdravstvenih trditev bo dovoljena le v primeru dokazanega ugodnega učinka na zdravje glede na splošno sprejete znanstvene podatke v zvezi s prisotnostjo, odsotnostjo ali zmanjšano vsebnostjo nekega hranila ali snovi v živilu. Te snovi morajo biti vsebovane v količinah, ki so sprejemljive za zaužitje in dajejo želen učinek.

Zdravstvene trditve bodo dovoljene samo, če nalepka vsebuje naslednje podatke:

 • ciljno prebivalstvo za zdravstveno trditev,
 • izjavo o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane in zdravega življenjskega sloga,
 • količino in način uživanja, da dosežemo zatrjen ugoden učinek,
 • izjavo, naslovljeno na osebe, ki se morajo izogibati uživanja živila (npr. nosečnice),
 • opozorilo na izdelkih, ki lahko ob pretiranem uživanju predstavljajo nevarnost za zdravje,
 • če je v trditvi navedeno zmanjšano tveganje za določeno bolezen, izjavo, da bolezen povzroča več dejavnikov in da spreminjanje samo enega od njih morda ne bo imelo ugodnega učinka,
 • vse druge omejitve ali smernice za uporabo.

Zdravstvene trditve, ki temeljijo na splošno sprejetih znanstvenih dokazih, ki jih povprečen uporabnik dobro razume, so lahko iz postopka odobritve izvzete.

Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 % alkohola, ne smejo imeti nobenih zdravstvenih ali prehranskih trditev, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšano vsebnost alkohola ali energijske vrednosti.

Uredba (EU) št. 432/2012 določa seznam dovoljenih zdravstvenih trditev, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok. Ta uredba se uporablja od 14. decembra 2012 in se redno spreminja zaradi dopolnitve seznama z novimi odobrenimi zdravstvenimi trditvami.

Vloga za odobritev

Vsak proizvajalec lahko zaprosi za vključitev nove trditve na dovoljeni seznam, tako da predloži vlogo kateri koli državi EU. Slednja jo posreduje Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), Komisija pa potem sprejme odločitev o uporabi trditve glede na znanstveno mnenje agencije EFSA.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. julija 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

* KLJUČNI POJMI

Trditev: vsako sporočilo ali predstavitev, ki ni obvezna v okviru zakonodaje EU ali nacionalne zakonodaje, vključno s slikovno predstavitvijo, grafično predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli v kakršni koli obliki, s katero se navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne lastnosti.

Prehranska trditev: vsaka trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne ugodne prehranske lastnosti zaradi:

 • energije (kalorične vrednosti), ki:
  • jo zagotavlja,
  • jo zagotavlja na znižani ali povišani stopnji, ali
  • je ne zagotavlja in/ali
 • hranil ali drugih snovi, ki jih:
  • vsebuje,
  • vsebuje v znižanih ali povečanih deležih, ali
  • ne vsebuje.

Zdravstvena trditev: vsaka trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani.

Hranilo: beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, prehransko vlaknino, natrij, vitamine in minerale, navedene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1169/2011, in snovi, ki pripadajo ali so sestavni del ene od teh kategorij.

Druga snov: snov, ki ni hranilo, ima pa hranilni ali fiziološki učinek.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9-25)

Naknadne spremembe Uredbe (ES) št. 1924/2006 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 353/2008 z dne 18. aprila 2008 o določitvi izvedbenih pravil za vloge za odobritev zdravstvenih trditev, kakor je predvideno v členu 15 Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2008, str. 11-16

Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 136, 25.5.2012, str. 1-40). Glejte prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/63/EU z dne 24. januarja 2013 o sprejetju smernic za izvajanje posebnih pogojev za zdravstvene trditve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 22, 25.1.2013, str. 25-28)

Zadnja posodobitev 16.08.2016

Top