Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami

POVZETEK:

Sklep 2006/730/ES – postopek soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Zagotavlja odobritev s strani EU in njeno udeležbo v Rotterdamski konvenciji, potem ko je Sodišče razveljavilo izvirno zakonodajno odločitev o pravnem vprašanju.

Konvencija predvideva postopek soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija:

ureja uvoz in izvoz 47 nevarnih kemikalij in pesticidov;

zahteva, da je treba za katero koli kemikalijo s seznama prejeti predhodno soglasje uvoznika, preden jo je mogoče izvoziti;

vzpostavlja postopek za izmenjavo informacij o odločitvah držav uvoznic;

zahteva, da vsaka podpisnica konvencije imenuje nacionalni organ, ki bo zagotovil njeno polno izvajanje;

vsaki podpisnici postavi vprašanje, ali je pripravljena sprejeti uvoz kemikalij in pesticidov s seznama ali ne;

zahteva, da izvozniki zagotovijo, da se kemikalije, navedene na seznamu, ne izvozijo, če ni bila prejeta uradna odobritev države uvoznice;

od strank, ki so prepovedale ali močno omejile kemikalije, zahteva, da o tem obvestijo sekretariat konvencije;

predvideva izmenjavo znanstvenih, tehničnih, gospodarskih in pravnih informacij o kemikalijah, ki jih obsega, ter možnost tehnične podpore za države v razvoju glede ureditve predpisov o kemikalijah;

omogoča podpisnicam, da v enem letu po prejemu obvestila o odstopu s strani podpisnice odstopijo od konvencije;

konvencija ne velja za droge, radioaktivne materiale, odpadke, kemično orožje, živila in aditive za živila, gensko spremenjene organizme ali kemikalije, izvožene za raziskave.

OZADJE

10. januarja 2006 je Sodišče izreklo sodbo v zadevi C-94/03. Evropska komisija je sprožila postopek zoper Svet, pri čemer je zaprosila Sodišče, da razveljavi Sklep Sveta 2003/106/ES, s katerim je bila potrjena Rotterdamska konvencija v imenu Evropske unije.

Komisija je trdila, da bi moral Sklep temeljiti izključno na členu Pogodbe, ki se je nanašal na skupno trgovinsko politiko (takratnem členu 133 Amsterdamske pogodbe) in ne na uporabljenem členu (členu 175 iste pogodbe, ki se je nanašal na okoljsko politiko).

Sodišče je odločilo, da sta za potrebno pravno podlago zahtevana oba člena in je razveljavilo izvirni sklep Sveta. Novi sklep, ki je začel veljati na datum sprejetja njegovega predhodnika, zagotavlja, da ne obstaja pravna praznina.

AKT

Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23–25)

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60–106)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 649/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 26.11.2015

Top