Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varna in učinkovita gnojila na trgu EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varna in učinkovita gnojila na trgu EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2003/2003 o gnojilih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Ta uredba združuje v enem zakonodajnem aktu vsa pravila Evropske unije, ki veljajo za gnojila – kemične spojine, ki rastlinam zagotavljajo hranila.
  • Obenem zagotavlja, da se te zelo tehnične zahteve izvajajo enotno po vsej EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Uredba se uporablja samo za mineralna gnojila z enim ali več rastlinskimi hranili. Za druga gnojila veljajo nacionalne zakonodaje držav EU.
  • V Prilogi I k tej uredbi so navedeni tipi gnojil glede na njihove specifične lastnosti. Ko gnojilo izpolnjuje pogoje za tipsko oznako, se lahko označi s črkama „ES“. Gnojilo se lahko nato prodaja in uporablja v EU. Oznaka ES kmetom zagotavlja, da gnojila vsebujejo najmanjšo vsebnost hranil in so varna za uporabo.
  • Če želi proizvajalec gnojila v Prilogo I k tej uredbi uvrstiti novo tipsko oznako za to gnojilo, mora pri pristojnem nacionalnem organu vložiti zahtevek. Zahtevek se posreduje Evropski komisiji, ki se posvetuje z drugimi državami EU in se na podlagi nasveta odbora, vzpostavljenega z uredbo, odloči, ali bo prijavo sprejela ali zavrnila.
  • Gnojilo pridobi oznako ES, če učinkovito zagotavlja hranila, ne škodi zdravju ljudi, živali in rastlin ali okolju ter je dokazano, da so bila na njem opravljena ustrezna vzorčenja, analize in preskusne metode.
  • Proizvajalci morajo hraniti evidenco, ki omogoča sledljivost gnojila, dokler je to dostopno na trgu in še dve leti po tem.
  • Določene osnovne informacije, kot so proizvajalčevi podatki za stik in glavne lastnosti gnojila, morajo biti navedene na embalaži, etiketah in spremnih dokumentih.
  • Za mineralna gnojila s primarnimi* in sekundarnimi* hranili, za mineralna gnojila* z mikrohranili* in za gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika veljajo posebna pravila.
  • Dodani so tudi določeni tipi izdelkov za sredstva za apnjenje (sredstva, ki nevtralizirajo kisla tla), za agrarne dodatke in za inhibitorje (na primer inhibitorje nitrifikacije – sredstva, ki upočasnjujejo ali preprečujejo nitrifikacijo*).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 11. decembra 2003 z izjemo člena 8 in člena 26(3), ki se nanašata na vidike sledljivosti in se uporabljata od 11. junija 2005.

OZADJE

Marca 2016 je Komisija sprejela predlog, ki si prizadeva za poenostavitev obstoječe zakonodaje, da bi izboljšali delovanje trga gnojil v EU in razširili pravila na neusklajene izdelke, tj. tista gnojila, za katera veljajo nacionalne zakonodaje držav EU. V okviru priprav na to pobudo je Komisija opravila več raziskav na področjih, kot sta sestavine gnojil in znanost rastlinskih biostimulantov.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Primarno hranilo: hranilo, ki vsebuje samo elemente dušik, fosfor in kalij.

Sekundarno hranilo: hranilo, ki vsebuje elemente kalcij, magnezij, natrij in žveplo.

Mineralno gnojilo: gnojilo, v katerem so navedena hranila v obliki mineralov, pridobljenih z ekstrakcijo ali s fizikalnimi in/ali kemijskimi industrijskimi postopki.

Mikrohranila: vsebujejo elemente bor, kobalt, baker, železo, mangan, molibden in cink, ki so pomembni za rast rastlin, v količinah, ki so majhne v primerjavi s količinami primarnih in sekundarnih hranil.

Nitrifikacija: naravni proces v okolju, pri katerem specializirane bakterije pretvarjajo amoniak v prsti v nitrite in nitrate.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1–194).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2003/2003 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 12.09.2016

Top