Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žarometi z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom za motorna vozila (do leta 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Žarometi z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom za motorna vozila (do leta 2014)

Cilj direktive je določiti tehnične zahteve za žaromete z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom, da se omogoči uvedbo postopka ES-homologacije.

AKT

Direktiva Sveta 76/761/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na žaromete z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom za motorna vozila in na žarnice z žarilno nitko za take žaromete [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Država članica podeli homologacijo sestavnega dela za vsak tip žarometa z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom in za vsak tip električne žarnice (z žarilno nitko ali drugačne), ki izpolnjuje konstrukcijske in preskusne zahteve, opredeljene v Prilogah k direktivi. Država članica, ki podeli ES-homologacijo sestavnega dela, sprejme ukrepe, ki so potrebni zaradi preverjanja skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

Države članice izdajo oznako ES-homologacije za vsak tip žarometa z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom in za vsak tip žarnice za take žaromete.

V skladu s sistemom podeljevanja homologacije, ki je določen v direktivi, države članice ne smejo:

  • prepovedati dajanja na trg žarometov z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom zaradi razlogov, ki se nanašajo na njihovo izdelavo ali način delovanja, če nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela.
  • zavrniti ES-homologacije ali nacionalne homologacije, prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi njegovih žarometov z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom, če ti nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajeni v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS.

Direktivo razveljavlja Uredba (ES) št. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 76/761/EGS

30.7.1976

1.7.1977

UL L 262, 27.9.1976

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/17/ES

2.5.1999

1.10.1999

UL L 97, 12.4.1999

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 76/761/EGS so vključeni v originalno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top