Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smerne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike (do leta 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Smerne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike (do leta 2014)

Cilj direktive je določiti tehnične zahteve za smerne svetilke, da se omogoči uvedbo postopka ES-homologacije.

AKT

Direktiva Sveta 76/759/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o smernih svetilkah za motorna vozila in njihove priklopnike [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Vsaka država članica podeli homologacijo za vsak tip smerne svetilke, ki izpolnjuje konstrukcijske in preskusne zahteve, določene v Prilogah k direktivi, ter podeli oznako ES-homologacije sestavnega dela, skladno z vzorcem, ki je za vsak tip naveden v Prilogi k direktivi. Država članica, ki podeli ES-homologacijo sestavnega dela, sprejme potrebne ukrepe zaradi preverjanja skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

V skladu s sistemom podeljevanja homologacije, ki je določen v direktivi, države članice ne smejo:

  • prepovedati dajanja na trg smernih svetilk zaradi njihove izdelave ali načina delovanja, če nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela;
  • zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za vozilo zaradi njegovih smernih svetilk, če te nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS;
  • prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi njegovih smernih svetilk, če te nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS;

Vendar pa lahko države članice prepovejo dajanje v promet smernih svetilk, ki imajo oznako ES-homologacije sestavnega dela, če so sistematično neskladne s homologiranim tipom.

Direktivo razveljavlja Uredba (ES) št. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 76/759/ES

30.7.1976

1.7.1977

UL L 262, 27.9.1976

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/15/ES

2.5.1999

1.10.1999

UL L 97, 12.4.1999

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 76/759/ES so vključeni v originalno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top