Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorna vozila s priklopniki: zadnje svetilke za meglo (do 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorna vozila s priklopniki: zadnje svetilke za meglo (do 2014)

Cilj direktive je uvesti usklajene tehnične zahteve za zadnje svetilke za meglo, da se omogoči izvajanje postopkov ES-homologacije.

AKT

Direktiva Sveta 77/538/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o zadnjih svetilkah za meglo za motorna in priklopna vozila.

POVZETEK

Direktiva 77/538/EGS

Izraz zadnja svetilka za meglo pomeni svetilko, ki se uporablja za boljšo vidnost vozila z zadnje strani v gosti megli.

Vsaka država članica podeli homologacijo sestavnega dela za vsak tip zadnje svetilke za meglo, ki izpolnjuje konstrukcijske in preskusne zahteve, določene v Prilogah k direktivi, ter podeli oznako ES homologacije sestavnega dela. Država članica, ki podeli ES-homologacijo sestavnega dela, sprejme potrebne ukrepe zaradi preverjanja skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

Države članice ne smejo:

  • prepovedati dajanja na trg zadnjih svetilk za meglo zaradi njihove izdelave ali načina delovanja, če nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela;
  • zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za vozilo zaradi njegovih zadnjih svetilk za meglo, če te nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS;
  • prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi njegovih zadnjih svetilk za meglo, če te nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS.

Direktiva 89/518/EGS

Direktiva prilagaja predhodno direktivo tehničnemu napredku in poenostavlja oznako ES-homologacije sestavnega dela za zadnje svetilke za meglo, kadar gre za združene, kombinirane ali integrirane svetilke. Opredelitve pojmov, določene v Direktivi 76/756/EGS (združene svetilke, kombinirane svetilke, vir svetlobe glede na žarnice z žarilno nitko itn.), veljajo tudi za Direktivo 77/538/EGS.

Direktiva 99/14/ES

Direktiva v luči tehničnega napredka bistveno spreminja Priloge k Direktivi 77/538/EGS, zlasti kar zadeva opisni list in certifikat o homologaciji. Direktiva 99/14/ES tudi poenostavlja postopke homologacije, da se ohrani enakovrednost med Direktivo 77/538/EGS in ustreznimi predpisi Gospodarske komisije ZN za Evropo.

Od 1. aprila 2000 države članice niso dolžne podeliti ES-homologacije in lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za vsak tip vozila zaradi razlogov v zvezi z zadnjimi svetilkami za meglo, če zahteve iz Direktive 77/538/EGS niso izpolnjene.

Vse spremembe, ki bodo potrebne za prilagoditev določb v Prilogah tehničnemu napredku, bodo sprejete skladno s postopkom, določenim v členu 13 Direktive 70/156/EGS.

Direktiva 77/538/ES je razveljavljena z Uredbo (EU) št. 661/2009 z učinkom od 12. novembra 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 77/538/EGS

29.6.1977

29.12.1978

UL L 220, 29.8.1977

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 89/518/EGS

17.8.1989

31.12.1989

UL L 265, 12.9.1989

Direktiva 99/14/ES

2.5.1999

1.10.1999

UL L 97, 12.4.1999

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top