Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ogrevalni sistemi motornih vozil (do leta 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ogrevalni sistemi motornih vozil (do leta 2014)

Zahteve v zvezi s sistemi za ogrevanje prostora za potnike v motornih vozilih bodo v prihodnje sestavni del postopka ES-homologacije za motorna vozila.

AKT

Direktiva 2001/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o ogrevalnih sistemih motornih in priklopnih vozil, ki spreminja Direktivo Sveta 70/156/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 78/548/EGS [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Direktiva 2001/56/ES določa zahteve v zvezi s sistemi za ogrevanje prostora za potnike v motornih vozilih.

Direktiva 2001/56/ES je ena od specifičnih direktiv o postopku ES-homologacije, ki ga predvideva Direktiva 70/156/EGS. Predvidene tehnične zahteve tako veljajo za homologacijo motornih vozil z ogrevalnimi sistemi in ogrevalnih sistemov kot sestavnih delov.

Sistem za ogrevanje pomeni vsako napravo, ki je namenjena zviševanju temperature v prostoru vozila, vključno s prostorom za tovor.

Direktiva 2001/56/ES razširja področje uporabe Direktive 78/548/EGS, ki je zajemala samo sisteme ogrevanja s toploto motorja. V prihodnje bodo zajeti tudi grelniki, ki delujejo na principu zgorevanja. V direktivi so grelniki, ki delujejo na principu zgorevanja, opredeljeni kot naprave z neposrednim pogonom na tekoče gorivo ali utekočinjeni naftni plin in ne uporabljajo odvečne toplote motorja, ki se uporablja za pogon vozila.

Direktiva 2001/56/ES razširja tudi področje uporabe Direktive Sveta 78/548/EGS, in sicer tako da ne zajema le kategorije vozil M1 (osebni avtomobili), ampak vsa vozila kategorij M, N in O (vozila za prevoz oseb in tovora ter priklopnike), ki imajo ogrevalni sistem.

Z učinkom od 9. maja 2004 morajo biti za ES-homologacijo tipa vozila v zvezi z ogrevalnim sistemom ali tipom grelnika, ki deluje na principu zgorevanja, izpolnjene zahteve Direktive 2001/56/ES. Z učinkom od 9. maja 2005 morajo te zahteve izpolnjevati vsa nova vozila.

Direktiva 78/548/EGS je razveljavljena z učinkom od 9. maja 2004.

Ogrevalni sistemi, ki delujejo na utekočinjeni naftni plin (LPG)

Direktiva 2004/78/ES spreminja Direktivo 2001/56/ES z uvedbo dodatnih varnostnih zahtev za ogrevalne sisteme motornih vozil, ki delujejo na utekočinjeni naftni plin (LPG).

Z učinkom od 1. januarja 2006 te nove tehnične zahteve veljajo za ES-homologacijo tipov vozil z ogrevalnimi sistemi, ki delujejo na LPG, in tipov grelnikov, ki delujejo na LPG. Z učinkom od 1. januarja 2007 morajo te zahteve izpolnjevati vsa nova vozila z ogrevalnimi sistemi, ki delujejo na LPG.

Uvedba dodatnih zahtev za ogrevalne sisteme, ki delujejo na LPG, je predvidena v členu 5 Direktive 2001/56/ES, saj je ta člen prvotno veljal samo za ogrevalne sisteme, ki delujejo na tekoče gorivo, kot sta bencin ali dizelsko gorivo.

Direktiva 2001/56/ES je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 661/2009 z učinkom od 1. novembra 2014.

Ozadje

V današnjih časih so mnogi tipi vozil opremljeni s sistemi za ogrevanje prostora za potnike (avtobusi), nakladalnega prostora (tovornjaki) ali spalnega prostora (bivalna vozila). Zaradi očitnih varnostnih razlogov in zaščite okolja morajo zahteve ustrezati trenutno najvišjim tehnološkim standardom.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/56/ES

9.11.2001

8.5.2003

UL L 292, 9.11.2001

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2004/78/ES

20.5.2004

30.9.2004

UL L 153, 30.4.2004

Direktiva 2006/119/ES

18.12.2006

30.9.2007

UL L 330, 28.11.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top