Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: vozniški sedež

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: vozniški sedež

Evropska unija usklajuje tehnične zahteve glede vozniškega sedeža na kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih. S tem olajšuje izvajanje postopka ES-homologacije, predvidenega v Direktivi 74/150/EGS, ki je bila nato razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2003/37/ES.

AKT

Direktiva Sveta 78/764/EGS z dne 25. julija 1978 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih. [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Direktiva 78/764/EGS

Področje uporabe: v direktivi izraz kmetijski ali gozdarski traktor pomeni vsako motorno vozilo, na katero so nameščena kolesa ali gosenične verige in z najmanj dvema osema, katerega glavna funkcija je njegova vlečna moč in je posebej namenjeno za vleko, potiskanje, prevažanje ali za pogon določenih strojev, strojne opreme ali priklopnikov, namenjenih uporabi v kmetijstvu ali gozdarstvu. Vozilo je lahko opremljeno za prevažanje tovora ali potnikov. Direktiva 78/764/EGS velja le za določene traktorje, ki so opremljeni s kolesi in pnevmatikami ter imajo dve osi in najvišjo konstrukcijsko določeno hitrost med 6 in 25 km/h.

Določbe direktive v zvezi z vozniškim sedežem ne zajemajo samo zahtev za njihovo vgradnjo na traktor, ampak tudi za konstrukcijo sedežev.

Vsaka država članica podeli EGS-homologacijo sestavnega dela za tip vozniškega sedeža, ki izpolnjuje zahteve glede konstrukcije in preskušanja, določene v Prilogah k direktivi.

Direktiva 82/890/EGS

Direktiva razširja področje uporabe Direktive 78/764/EGS. Zakonodaja tako odslej velja za traktorje, navedene v Direktivi 78/764/EGS, ki imajo kolesa s pnevmatikami, dve osi in najvišjo konstrukcijsko določeno hitrost med 6 in 30 km/h.

Direktiva 87/354/EGS

Direktiva spreminja veljavno zakonodajo v zvezi s številkami in črkami, ki se uporabljajo pri oznakah posameznih držav članic.

Direktiva 97/54/ES

Direktiva spreminja področje uporabe Direktive 78/764/EGS. Najvišja konstrukcijsko določena hitrost kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih je odslej 40 km/h.

Direktiva 1999/57/ES

Direktiva z namenom izboljšanja varnosti podrobno določa, kako namestiti vozniški sedež, da bi se izognili slabi ergonomiji.

Direktiva 78/764/ES se razveljavi z Uredbo (EU) št. 167/2013 z učinkom od 1. januarja 2016.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 78/764/EGS

28.7.1978

29.1.1980

UL L 255, 18.9.1978

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 82/890/EGS

21.12.1982

21.6.1984

UL L 378, 31.12.1982

Direktiva 83/190/EGS

8.4.1983

30.9.1983

UL L 109, 26.4.1983

Direktiva 87/354/ES

29.6.1987

31.12.1987

UL L 192, 11.7.1987

Direktiva 97/54/ES

30.10.1997

22.9.1998

UL L 277, 10.10.1997

Direktiva 1999/57/ES

5.7.1999

30.6.2000

UL L 148, 15.6.1999

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top