Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izrabljena vozila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izrabljena vozila

Motorna vozila, ki so dosegla konec svoje življenjske dobe in niso več primerna za uporabo, ustvarjajo na milijone ton odpadkov. Da bi se čim bolj zmanjšal vpliv na okolje, zagotovila boljša ponovna uporaba materialov in izboljšalo varčevanje z energijo, Evropska unija (EU) določa, kako bi bilo treba načrtovati nova vozila in kako bi se ti odpadki zbirali in obdelovali.

AKT

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih - izjave Komisije

POVZETEK

Motorna vozila, ki so dosegla konec svoje življenjske dobe in niso več primerna za uporabo, ustvarjajo na milijone ton odpadkov. Da bi se čim bolj zmanjšal vpliv na okolje, zagotovila boljša ponovna uporaba materialov in izboljšalo varčevanje z energijo, Evropska unija (EU) določa, kako bi bilo treba načrtovati nova vozila in kako bi se ti odpadki zbirali in obdelovali.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa ukrepe za preprečevanje in omejevanje odpadkov iz izrabljenih vozil in njihovih sestavnih delov ter zagotavlja njihovo ponovno uporabo, recikliranje in predelavo, kjer je to mogoče.

KLJUČNE TOČKE

 • Proizvajalci vozil in opreme morajo pri načrtovanju in proizvajanju svojih proizvodov upoštevati razstavljanje, ponovno uporabo in predelavo vozil. Zagotoviti morajo, da bo pri novih vozilih:
  • mogoče ponovno uporabiti in/ali reciklirati vsaj 85 % teže posameznega vozila,
  • mogoče ponovno uporabiti in/ali predelati vsaj 95 % teže posameznega vozila.
 • Ne smejo uporabljati nevarnih snovi, kot so svinec, živo srebro, kadmij in šestvalentni krom.
 • Proizvajalci, uvozniki in distributerji morajo zagotoviti sisteme za zbiranje izrabljenih vozil in, kolikor je to tehnično izvedljivo, odpadnih delov iz popravljenih osebnih motornih vozil.
 • Lastniki izrabljenih vozil, dostavljenih zaradi obdelave, prejmejo potrdilo o uničenju. To je potrebno zaradi odjave vozila.
 • Proizvajalci krijejo vse ali pomemben del stroškov dostave v obrat za obdelavo odpadkov. Lastnik vozila nima nobenih stroškov, razen v redkih primerih, če ni motorja ali če je izrabljeno vozilo polno odpadkov.
 • Obrati za obdelavo odpadkov morajo zaprositi za dovoljenje ali se uradno registrirati.
 • Z izrabljenih vozil se odstrani oprema, preden se lahko začne izvajati nadaljnja obdelava. Nevarne surovine in sestavni deli se odstranijo in ločijo. Pozornost se nameni možni ponovni uporabi, predelavi ali recikliranju odpadkov.
 • V primeru ponovne uporabe in predelave izrabljenih vozil se uporabljajo jasni, količinsko opredeljeni cilji za letno poročanje Evropski komisiji. Ti so čedalje zahtevnejši.
 • Države EU vsaka tri leta poročajo Evropski komisiji o izvajanju direktive.
 • Zakonodaja se uporablja za osebna motorna vozila in majhne tovornjake, ne pa tudi za velike tovornjake, starinska vozila in vozila za posebno uporabo.

Posebna zakonodaja se uporablja za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo delov vozil in materialov.

OZADJE

Izrabljena vozila vsako leto ustvarijo od osem do devet milijonov ton odpadkov v EU.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o izrabljenih vozilih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/53/ES

21.10.2000

21.4.2002

UL L 269, 21.10.2000, str. 34-43

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/33/ES

21.3.2008

-

UL L 81, 20.3.2008, str. 62-64

Direktiva 2008/112/ES

12.1.2009

-

UL L 345, 23.12.2008, str. 68-74

Nadaljnje spremembe prilog k Direktivi 2000/53/ES so vključene v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2005/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave ter o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 310, 25.11.2005, str. 10-27)

Odločba Komisije 2005/293/ES z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L 94, 13.4.2005, str. 30-33)

Odločba Komisije 2001/753/ES z dne 17. oktobra 2001 o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L 282, 26.10.2001, str. 77-80)

Odločba Komisije 2003/138/ES z dne 27. februarja 2003 o določitvi šifrirnih standardov sestavnih delov in materialov za vozila v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L 53, 28.2.2003, str. 58-59)

Odločba Komisije 2002/151/ES z dne 19. februarja 2002 o minimalnih zahtevah za potrdilo o uničenju, izdano v skladu s členom 5(3) Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L 50, 21.2.2002, str. 94-95)

Zadnja posodobitev 17.09.2015

Top