Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorna vozila s priklopniki: gorljivost materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo avtobusov (do leta 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorna vozila s priklopniki: gorljivost materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo avtobusov (do leta 2014)

Cilj direktive je uskladiti nacionalno zakonodajo o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo avtobusov.

AKT

Direktiva 95/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil

POVZETEK

Direktiva deloma uvaja postopek ES-homologacije, ki ga predvideva Direktiva Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil. Določbe Direktive 70/156/EGS v zvezi s sistemi, sestavnimi deli in tehničnimi enotami v vozilih tako veljajo tudi za namene Direktive 95/28/ES.

Direktiva se nanaša na gorljivost (vnetljivost, hitrost gorenja in taljivost) materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo avtobusov kategorije M3, ki prevažajo več kot 22 potnikov.

Direktiva se ne uporablja za avtobuse, ki so prirejeni za prevoz stoječih potnikov in so namenjeni za mestni prevoz.

Države članice ne smejo zavrniti ali prepovedati ES-homologacije, nacionalne homologacije, prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila/sestavnega dela, če ustreza zahtevam te direktive.

Direktivo razveljavlja Uredba (ES) št. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 95/28/ES

13.12.1995

24.10.1999

UL L 281, 23.11.1995

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top