Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nevarni izdelki, ki so podobni živilom – zagotavljanje varnosti potrošnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nevarni izdelki, ki so podobni živilom – zagotavljanje varnosti potrošnikov

 

POVZETEK:

Direktiva 87/357/EGS v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Uporablja se za izdelke, kot so kozmetika ali tekoči gospodinjski izdelki, ki niso užitni, vendar so lahko videti užitni zaradi oblike, vonja, barve, videza, ovojnine, oznak ali velikosti. Zlasti otroci so ranljivi in se morda ne bi mogli upreti uživanju takšnih izdelkov.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU morajo:
    • sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi prepovejo prodajo, uvoz in proizvodnjo izdelkov, ki jih zajema zakonodaja;
    • preveriti, ali se takšni nevarni izdelki prodajajo na njihovem ozemlju;
    • umakniti s trga morebitne prodajane izdelke ter Evropsko komisijo obvestiti o izdelku in razlogu za svojo odločitev.
  • Komisija mora o odločitvi čim prej obvestiti druge vlade EU.
  • Do 26. junija 1989 in na podlagi poročila Komisije o izvajanju zakonodaje so se vlade EU morale odločiti, ali to direktivo razširiti tako, da bo zajemala druge nevarne izdelke.

3. decembra 2001 so se vlade EU in Evropski parlament dogovorili o zakonodaji o splošni varnosti proizvodov, ki od proizvajalcev zahteva, da pred prodajo zagotovijo, da so njihovi izdelki varni.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 26. junija 1987. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 26. junija 1989.

OZADJE

V mnenju, sprejetem marca 2011, je Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov navedel, da obstaja pri otrocih ali starejših osebah majhna nevarnost akutne zastrupitve pri nenamernem zaužitju kozmetike. Pri gospodinjskih izdelkih se nevarnost resnejših posledic rahlo poveča. Poleg tega niso na voljo specifični podatki o nenamernem zaužitju potrošniških izdelkov, ki so podobni hrani in/ali imajo lastnosti, privlačne za otroke.

AKT

Direktiva Sveta 87/357/EGS z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov (UL L 192, 11.7.1987, str. 49–50)

POVEZANI AKTI

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4–17)

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/95/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 01.08.2016

Top