Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sadni džemi in sladkana kostanjeva kaša

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sadni džemi in sladkana kostanjeva kaša

Sestavo in označevanje sadnih džemov in sladkane kostanjeve kaše urejajo posebna pravila glede vsebnosti sadja in sladkorja, ostanka žveplovega dioksida in drugih dovoljenih aditivov.

AKT

Direktiva Sveta 2001/113/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih džemih, želejih, marmeladah in sladkani kostanjevi kaši, namenjeni za prehrano ljudi [glej akt(e) o spremembi)].

POVZETEK

Direktiva zajema naslednje proizvode: džem, ekstra džem, žele, ekstra žele, marmelado, žele marmelado in sladkano kostanjevo kašo.

Ta direktiva se ne uporablja za proizvode, namenjene za proizvodnjo finega peciva, kolačev in keksov.

Zadevni proizvod so opredeljeni glede na svojo sestavo, zato da se zagotovi, da se imena proizvodov pri trženju uporabljajo pravilno in ne zavajajoče.

Ime proizvoda je dopolnjeno z navedbo uporabljenega sadja ali sadežev, v padajočem vrstnem redu glede na utežni delež surovin. Pri proizvodih, izdelanih iz treh ali več vrst sadja, se navedba uporabljenega sadja lahko nadomesti z izrazom mešano sadje ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.

Poleg tega se na označbi džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše navede tudi:

  • vsebnost sadja na 100 gramov proizvoda;
  • vsebnost skupnega sladkorja, če na njej ni navedena hranilna vrednost sladkorjev v skladu z Direktivo 90/496/EGS;
  • vsebnost ostankov žveplovega dioksida, če ta presega 10 mg/kg.

Priloga II k tej direktivi opredeljuje seznam dovoljenih aditivov, kot so med, sladkor, sadni sok in nekatere alkoholne pijače.

Države članice ne smejo zavirati trženja proizvodov, ki so skladni z določbami te direktive.

Ozadje

Direktiva je del programa za poenostavitev nekaterih vertikalnih direktiv o živilih. Upošteva določbe direktive o označevanju in oglaševanju živil.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/113/ES

12.1.2002

11.7.2003

UL L 10, 12.1.2002

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2004/84/ES

12.7.2004

-

UL L 219, 19.6.2004

Uredba (ES) št. 1182/2007

6.11.2007

-

UL L 273, 17.10.2007

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2001/113/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je zgolj informativna.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1021/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES in 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba prenesti na Komisijo [Uradni list L 287, 29.10.2013].

Uredba usklajuje obstoječa izvedbena pooblastila Komisije, opredeljena v t.i. petih direktivah o zajtrku, s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), še zlasti s členom 290, ki Komisiji omogoča sprejemanje delegiranih aktov.

Zadnja posodobitev: 30.04.2014

Top