Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sladkorji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sladkorji

Evropska unija (EU) opredeljuje skupna pravila za nekatere sladkorje, namenjene za prehrano ljudi, skladno s splošno zakonodajo o živilih. Pravila se nanašajo na sestavo, prodajna imena, označevanje in podobo živil.

AKT

Direktiva Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi [Uradni list L 10, 12.01.2002].

POVZETEK

Direktiva 2001/111/ES izboljšuje označevanje nekaterih jedilnih sladkorjev, da bi bolje informirali potrošnike in preprečili, da bi bili zavedeni glede izdelkov, ki jih kupujejo. Direktiva v ničemer ne posega v splošna pravila o označevanju živil.

Sladkorji

Direktiva 2001/111/ES opredeljuje enajst vrst sladkorjev:

 • polbeli sladkor;
 • sladkor (beli sladkor);
 • ekstra beli sladkor;
 • raztopina sladkorja;
 • raztopina invertnega sladkorja;
 • sirup iz invertnega sladkorja;
 • glukozni sirup;
 • sušeni glukozni sirup;
 • monohidrat dekstroze;
 • dekstroza ali brezvodna dekstroza;
 • fruktoza.

Vsaka vrsta ima ustrezno sestavo in pravila glede embalaže in označevanja.

Označevanje

Direktiva 2001/111/ES opredeljuje nekatere posebne določbe za predpakirane izdelke, ki tehtajo manj kot 20 g, za raztopine sladkorja, za sirup invertnega sladkorja, ki vsebuje kristale, pa tudi za nekatere proizvode, ki vsebujejo več kot 5 % fruktoze. Za predpakirane izdelke, ki tehtajo manj kot 20 g, na oznaki ni treba navesti neto mase. Pri oznakah raztopine invertnega sladkorja in sirupa iz invertnega sladkorja pa mora biti navedena vsebnost suhe snovi in invertnega sladkorja. Poleg tega mora oznaka pri glukoznem sirupu ali sušenem glukoznem sirupu vsebovati izraz kristaliziran. Glukozni sirupi (vključno s sušenimi glukoznimi sirupi), ki vsebujejo več kot 5 % fruktoze na suho snov, morajo biti označeni kot glukozni-fruktozni sirup ali fruktozni-glukozni sirup oziroma kot sušeni glukozni-fruktozni sirupali sušeni fruktozni-glukozni sirup, odvisno od tega, ali imajo v sestavi večji delež glukoze ali fruktoze.

Za izdelke, opredeljene v Prilogi, države članice ne sprejmejo nacionalnih predpisov, ki jih ta direktiva ne predvideva.

Kontekst

Direktiva je del programa za poenostavitev nekaterih vertikalnih direktiv s področja živil, da se upoštevajo samo glavne zahteve, katerim morajo ustrezati izdelki iz omenjenih direktiv, da so lahko navedeni proizvodi v prostem pretoku na notranjem trgu.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/111/ES

12.1.2002

11.7.2003

UL L 10, 12.1.2002

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1021/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES in 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba prenesti na Komisijo [Uradni list L 287, 29.10.2013].

 • Uredba usklajuje obstoječa izvedbena pooblastila Komisije, opredeljena v t.i. petih direktivah o zajtrku, s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), še zlasti s členom 290, ki Komisiji omogoča sprejemanje delegiranih aktov.

Zadnja posodobitev: 29.04.2014

Top