Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Predpisi EU o označevanju medu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Predpisi EU o označevanju medu

Evropska unija (EU) opredeljuje posebne predpise za med, ki dopolnjujejo njeno zakonodajo o živilih.

AKT

Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu.

POVZETEK

Evropska unija (EU) opredeljuje posebne predpise za med, ki dopolnjujejo njeno zakonodajo o živilih.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva poleg predpisov o sestavi in opredelitvi pojma medu določa vrste proizvodov iz medu, ki se lahko prodajajo pod določenimi imeni, ter predpise o označevanju, predstavitvi in navedbah o poreklu.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva nadomešča splošne predpise EU o označevanju živil, določene v Uredbi (EU) št. 1169/2011. Označbe morajo vključevati bistvene informacije za potrošnike, zlasti pa državo porekla medu in ime proizvoda, kot je določeno v Prilogi I.

Opredelitev

Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele Apis mellifera iz nektarja cvetov, izločkov živih delov rastlin ali izločkov sesajočih žuželk na rastlinah. Čebele ga zbirajo, predelajo s pomešanjem z določenimi lastnimi snovmi, ga shranijo, mu odvzamejo vodo in pustijo dozoreti v satju.

Sestava

Ko se prodaja kot med ali uporablja v proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, mora izpolnjevati merila za sestavo, ki so določena v Prilogi II k direktivi.

Direktiva 2014/63/EU pojasnjuje, da je cvetni prah naravna sestavina in ne „sestavina“ medu.

Označbe

Direktiva 2014/63/EU pojasnjuje tudi zahteve glede označevanja, ko je med po poreklu iz več kot ene države EU ali iz države zunaj EU. V teh primerih se oznaka države porekla lahko nadomesti z najustreznejšo od naslednjih oznak:

  • „mešanica medu iz EU“,
  • „mešanica medu iz držav zunaj EU“,
  • „mešanica medu iz držav EU in držav zunaj EU“.

V nekaterih primerih se ta imena lahko nadomestijo z enostavnim imenom proizvoda „med“ (razen za „filtrirani med“*, „med v satju“**, „med s kosi satja ali kosi satja v medu“*** ali „pekovski med“****).

To označbo lahko (razen pri „filtriranem“ ali „pekovskem“ medu) nadomestijo navedbe, ki se nanašajo na regionalno, teritorialno ali topografsko poreklo, izvor iz cvetov ali delov rastlin ali posebna merila za kakovost.

Direktiva 2014/63/EU omogoča Evropski komisiji, da sprejme dodatne predpise (delegirane akte), ki določajo dva parametra za merilo „predvsem“, kar zadeva izvor medu iz cvetov ali delov rastlin ter minimalno vsebnost cvetnega prahu v filtriranem medu po odstranitvi tujih anorganskih ali organskih primesi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 2001/110/ES se uporablja od 1. februarja 2002. Direktiva 2014/63/EU se uporablja od 23. junija 2014. Med, ki je bil dan v promet ali označen pred 24. junijem 2015, se lahko daje v promet do odprodaje zalog.

KLJUČNI POJMI

* filtrirani med: med, pridobljen tako, da se pri odstranjevanju tujih anorganskih ali organskih primesi odstrani tudi znaten del cvetnega prahu.

** med v satju: med, ki ga čebele hranijo v satju ali v tankih osnovnih ploščah satja iz čistega čebeljega voska in se daje v promet v celih pokritih satih ali kot del teh satov.

*** med s kosi satja ali kosi satja v medu: med, ki vsebuje enega ali več kosov satja v medu.

**** pekovski med: na označbi, v neposredni bližini imena proizvoda, mora biti besedilo „samo za kuhanje in peko“.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/110/ES

1.2.2002

31.7.2003

UL L 10, 12.1.2002, str. 47-52

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/63/EU

23.6.2014

24.6.2015

UL L 164, 3.6.2014, str. 1-5

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18-63).

Zadnja posodobitev 20.02.2015

Top