Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: zavore

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: zavore

Zaradi zagotavljanja varnosti pri delu in na cestah ta direktiva določa pravila in zahteve za uporabo postopka homologacije za traktorje v zvezi z zavornimi napravami.

AKT

Direktiva 76/432/EGS z dne 6. aprila 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o zavornih napravah kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih.

POVZETEK

Področje uporabe

Direktiva velja za traktorje, ki imajo kolesa s pnevmatikami in dvoje osi, njihova največja konstrukcijsko določena hitrost pa je med 6 in 40 km/h.

Države članice Evropske unije ne smejo zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije traktorja iz razlogov v zvezi z zavornimi napravami, če te izpolnjujejo zahteve iz Prilog I do IV k tej direktivi. Enako velja za registracijo, prodajo, začetek uporabe ali uporabo teh traktorjev.

Priloge obsegajo naslednje:

  • Priloga I: Opredelitve, vloga za ES-homologacijo, ES-homologacija, zahteve za izdelavo in vgradnjo,
  • Priloga II: Preskusi zaviranja in učinkovitost zavornih naprav,
  • Priloga III: Vzmetne zavore,
  • Priloga IV: Parkirno zaviranje z mehaničnim blokiranjem zavornih valjev (blokirni valji),
  • Priloga V: Vzorec certifikata o homologaciji.

Prilagoditve tehničnemu napredku

Spremembe, ki so bile potrebne zaradi prilagoditve zahtev v prilogah tehničnemu napredku, so bile sprejete skladno s postopkom iz Direktive 74/150/EGS, ki je bila nato razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2003/37/ES.

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 167/2013z dne 5. februarja 2013 razveljavlja Direktivo 76/432/EGS in Direktivo 2003/37/ES z učinkom od 1. januarja2016 .

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 76/432/EGS

8.5.1976

1.1.1977

UL L 122, 8.5.1976

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 82/890/EGS

31.12.1982

21.6.1984

UL L 378, 31.12.1982

Direktiva 96/63/ES

25.10.1996

1.10.1997

UL L 253, 5.10.1996

Direktiva 97/54/ES

30.10.1997

22.9.1998

UL L 277, 10.10.1997

Razveljavljena z Uredbo (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013).

Zadnja posodobitev: 30.06.2014

Top