Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: spredaj nameščene varnostne konstrukcije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: spredaj nameščene varnostne konstrukcije

Evropska unija je uskladila tehnične zahteve za spredaj vgrajene varnostne konstrukcije pri prevrnitvi na ozkokolotečnih traktorjih z glavnim namenom, da se zagotovi varnost pri delu in na cestah.

AKT

Direktiva Sveta 87/402/EGS z dne 25. junija 1987 o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem, na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih (glej akte o spremembi).

POVZETEK

Področje uporabe

Direktiva velja za ozkokolotečne traktorje, tj. traktorje z najmanjšim kolotekom manj kot 1 150 mm, maso neobremenjenega vozila od 600 do 3 000 kg in oddaljenostjo od tal največ 600 mm pod najnižjimi deli sprednje in zadnje preme, upoštevajoč diferencial.

Nobena država članica ne sme prepovedati ali preprečiti prodaje, registracije, dajanja v promet ali uporabe oziroma omejiti odobritve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za traktor, če ta izpolnjuje zahteve te direktive. Vsi traktorji, za katere velja ta direktiva, morajo biti opremljeni z varnostno konstrukcijo pri prevrnitvi.

Zahteve za sestavo in preskušanje

V Prilogah I in II so določeni postopki sestave in preskušanja ter pogoji za dodelitev ES-homologacije sestavnega dela in homologacije. Države članice za vsak tip varnostne konstrukcije in njene pritrditve na traktor, ki ga homologirajo, izdajo proizvajalcu traktorja ali varnostne konstrukcije oziroma njegovemu pooblaščenemu zastopniku oznako ES-homologacije sestavnega dela (v skladu z vzorcem iz Priloge VII).

Če imajo varnostne konstrukcije pri prevrnitvi ali deli za njeno pritrditev dodeljeno oznako ES-homologacije sestavnega dela in so skladne s pogoji iz Priloge IX, ni mogoče prepovedati njihovega dajanja v promet.

Vendar pa lahko države članice prepovejo dajanje v promet varnostne konstrukcije, ki ima oznako ES-homologacije sestavnega dela, če ta ne ustreza homologiranemu tipu.

Mesečna izmenjava informacij

Države članice morajo mesečno pošiljati drugim državam članicam kopije certifikata o homologaciji sestavnega dela (vzorec je v Prilogi VIII), ki ga izpolnijo za vsak tip varnostne konstrukcije, ki mu podelijo ali zavrnejo homologacijo.

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 167/2013 z dne 5. februarja 2013 razveljavlja Direktivo 87/402/EGS z učinkom od 1. januarja 2016.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 87/402/EGS

26.6.1987

26.6.1989

UL L 220, 8.8.1987

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 89/681/EGS

3.1.1990

2.1.1991

UL L 398, 30.12.1989

Akt o pristopu

1.1.1995

-

UL C 241, 29.8.1994

Direktiva 2000/22/ES

24.5.2000

30.6.2001

UL L 107, 4.5.2000

Akt o pristopu

1.5.2004

-

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2005/67/ES

8.11.2005

31.12.2005

UL L 273, 19.10.2005

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

UL L 91, 10.4.2010

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013) razveljavlja Direktivo 87/402/EGS z učinkom od 1.januarja 2016.

Zadnja posodobitev: 30.06.2014

Top