Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: zadaj nameščene varnostne konstrukcije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji: zadaj nameščene varnostne konstrukcije

Evropska unija usklajuje tehnične zahteve v zvezi z varnostnimi konstrukcijami pri prevrnitvi, ki so nameščene na zadnjem delu ozkokolotečnih traktorjev. S tem sodeluje pri izvajanju homologacijskega postopka Skupnosti, predvidenega v Direktivi 74/150/EGS, ki je bila nato razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2003/37/ES.

AKT

Direktiva 86/298/ES o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Direktiva velja za traktorje z naslednjimi značilnostmi:

  • odmik od tal ne presega 600 mm;
  • najmanjši kolotek osi z najširšimi pnevmatikami je manjši od 1150 mm;
  • masa neobremenjenega traktorja je večja od 600 kg.

Vsaka država članica podeli homologacijo sestavnega dela za vsak tip varnostne konstrukcije pri prevrnitvi in njeno pritrditev na traktor, ki izpolnjuje zahteve za konstrukcijo in preskušanje, določene v Prilogah k direktivi. Nato ji dodelijo ES homologacijo sestavnega dela.

Države članice ne smejo prepovedati dajanja traktorja v promet, zavrniti nacionalne homologacije ali homologacije ES, če ustreza zahtevam te direktive.

Pristojni organi držav članic se medsebojno obveščajo o morebitnih sprejetih ukrepih, da se zagotovi skladnost varnostnih konstrukcij s homologiranim tipom sestavnega dela. Če prihaja do večjih in ponavljajočih se odstopanj, lahko države članice prekličejo ES homologacijo sestavnega dela.

Direktiva se bo spreminjala, zato da bodo zahteve odražale tehnični napredek.

Direktiva 86/298/ES se razveljavi z Uredbo (EU) št. 167/2013 z učinkom od 1. januarja 2016.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 86/298/EGS

2.6.1986

2.6.1988

UL L 186, 8.7.1986

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 89/682/EGS

4.1.1990

3.1.1991

UL L 398, 30.12.1989

Akt o pristopu

1.1.1995

-

UL C 241, 29.8.1994

Direktiva 2000/19/ES

4.5.2000

30.6.2001

UL L 94, 14.4.2000

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2005/67/ES

8.11.2005

-

UL L 273, 19.10.2005

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

UL L 91, 10.4.2010

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 86/298/EGS so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top