Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorna vozila s priklopniki: dovoljena raven hrupa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorna vozila s priklopniki: dovoljena raven hrupa

Cilj te direktive je izvajanje zakonodaje Evropske unije v zvezi s hrupom vozil na podlagi popolne usklajenosti zakonodaje članic.

AKT

Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil [Uradni list L 42, 23.2.1970].

POVZETEK

Direktiva se uporablja za vsa motorna vozila, namenjena uporabi na cesti, s karoserijo ali brez nje, z vsaj štirimi kolesi in največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 25 km/h, razen tirnih vozil, kmetijskih traktorjev in strojev.

Direktiva določa mejne vrednosti hrupa za mehanske dele in izpušne sisteme zadevnih vozil. Mejne vrednosti segajo od 74 dB(A) za avtomobile do 80 dB(A) za vozila za prevoz blaga.

Dovoljene ravni so določene za posamezne kategorije vozil:

 • avtomobili;
 • vozila za prevoz potnikov;
 • vozila za prevoz blaga.

Države članice so dolžne objaviti vrednosti dovoljene ravni hrupa za homologacijo do 1. oktobra 1994.

Države članice tako zaradi razlogov, ki se nanašajo na dovoljeno raven hrupa in izpušni sistem, ne smejo:

 • zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije ali dajanja na trg oziroma uporabe vozil, ki so skladna z določbami te direktive;
 • zavrniti dajanja izpušnega sistema ali tehnične enote na trg, če ustrezata tipu s podeljeno homologacijo.

Države članice lahko predvidijo davčne spodbude za vozila, ki že vnaprej izpolnjujejo zahteve, in če so te spodbude:

 • nediskriminatorne;
 • časovno omejene;
 • bistveno nižje od stroškov vgrajene opreme;
 • uporabljene za vozila z opremo, ki že vnaprej omogoča izpolnjevanje prihodnjih evropskih standardov.

Postopek homologacije za posamezen tip vozila, izpušni sistem in tehnično enoto (dušilnik in nadomestni izpušni sistem):

 • vlogo za podelitev EGS-homologacije mora vložiti proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik;
 • vloga mora vsebovati vse podatke, ki jih zahtevajo obstoječe direktive;
 • opravijo se različni preskusi za homologacijo;
 • kadar tip vozila, izpušni sistem ali tehnična enota ustreza zahtevam preskusa, pristojni organ zadevne države članice izda certifikat o EGS-homologaciji.

Direktiva je bila razveljavljena z Uredbo (EU) št. 540/2014 z učinkom od 30. junija 2027.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 70/157/EGS

10.2.1970

10.8.1971-1.7.1973

OJ L 42, 23.2.1970

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 73/350/EGS

16.11.1973

-

UL L 321, 22.11.1973

Direktiva 77/212/EGS

10.3.1977

31.3.1977

UL L 66, 12.3.1977

Direktiva 81/334/EGS

28.4.1981

31.12.1981

UL L 131, 18.5.1981

Direktiva 84/372/EGS

5.7.1984

30.9.1984

UL L 196, 26.7.1984

Direktiva 84/424/EGS

4.9.1984

31.12.1984

UL L 238, 6.9.1984

Direktiva 87/354/EGS

29.6.1987

31.12.1987

UL L 192, 11.7.1987

Direktiva 89/491/EGS

25.7.1989

1.1.1990

UL L 238, 15.8.1989

Direktiva 92/97/EGS

16.11.1992

30.6.1993

UL L 371, 19.12.1992

Direktiva 96/20/EGS

3.5.1996

30.9.1996

UL L 92, 13.4.1996

Direktiva 99/101/ES

17.1.2000

31.3.2000

UL L 334, 28.12.1999

Direktiva2007/34/ES

5.7.2007

5.7.2007

UL L 155, 15.6.2007

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS [Uradni list L 158, 27.5.2014].

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top