Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska in mednarodna sodišča

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska in mednarodna sodišča

 

POVZETEK:

Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 257 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KLJUČNE TOČKE

Na mednarodni ravni delujejo številna sodišča in njihovih pristojnosti ni vedno preprosto razlikovati. Namen tega povzetka je predstaviti evropska sodišča in potegniti ločnico med tistimi, ki so del Evropske unije (EU), in tistimi, ki pripadajo drugim mednarodnim organizacijam.

Sodišča EU

Sodišče Evropske unije označuje celoten pravosodni sistem EU. Sestavljata ga:

Sodišče

Sodišče odloča o tožbah, ki jih vložijo države EU ali institucije EU. Na zadnji stopnji je lahko pristojno tudi za sodbe, ki jih izreče Splošno sodišče. V tem primeru odloča zgolj o pravnih vprašanjih in ne o dejstvih.

Splošno sodišče

Splošno sodišče je priključeno Sodišču z namenom, da zmanjša njegovo delovno obremenitev. Splošno sodišče je pristojno, da na prvi stopnji obravnava tožbe, ki jih vložijo države EU ali posamezniki v zadevah, predvidenih v Pogodbah.

Specializirana sodišča

Skladno s členom 257 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko specializirana sodišča ustanovita Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku. Ta sodišča so pristojna na prvi stopnji za nekatere vrste tožb na posebnih področjih. Leta 2005 je bilo, na primer, ustanovljeno Sodišče za uslužbence Evropske unije, ki se je ukvarjalo s spori na področju javnih uslužbencev EU. To sodišče je bilo ukinjeno in od 1. septembra 2016 dalje njegovo delo opravlja Splošno sodišče.

Različne vrste tožb

Sodišče Evropske unije zagotavlja upoštevanje prava EU. Pristojno je za odločanje o tožbah, ki jih vložijo države EU, institucije EU in državljani EU. Obstaja več vrst postopkov:

Mednarodna sodišča

Obstajajo tudi raznovrstna sodišča, ki obravnavajo spore na mednarodni ravni in imajo sedeže na evropskem ozemlju. Kljub temu pa ne delujejo pod okriljem EU. To so:

* KLJUČNI POJMI

Arbitraža: postopek, v katerem nepristranska tretja stranka odloči o sporu med dvema strankama.

Sprava: postopek, v katerem tretja stranka pomaga strankama obnoviti ali izboljšati medsebojne odnose po sporu.

GLAVNI DOKUMENT

Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji (UL C 202, 7.6.2016, str. 27).

Člen 257 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 160).

Zadnja posodobitev 22.08.2016

Top