Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delavci iz tretjih držav - enostavnejša ureditev dovoljenj za prebivanje in delo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Delavci iz tretjih držav - enostavnejša ureditev dovoljenj za prebivanje in delo

Direktiva vzpostavlja enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo v državah Evropske unije. Opredeljuje tudi različne posebne pravice, s katerimi se zagotovi enako obravnavo delavcev iz tretjih držav, za katere velja direktiva.

AKT

Direktiva 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici.

POVZETEK

Direktiva vzpostavlja enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo v državah Evropske unije. Opredeljuje tudi različne posebne pravice, s katerimi se zagotovi enako obravnavo delavcev iz tretjih držav, za katere velja direktiva.

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Direktiva vzpostavlja:

  • kombinirano enotno dovoljenje za prebivanje in delo za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi EU;
  • enotni postopek obravnave vloge za to dovoljenje;
  • vrsto pravic (vključno z enako obravnavo, kot so je deležni državljani te države) za delavce iz tretjih držav, za katere velja direktiva.

KLJUČNE TOČKE

Koga zadeva?

Direktiva velja za državljane tretjih držav, ki imajo dovoljenje za prebivanje ali delo v EU ne glede na razlog začetnega sprejema. To vključuje:

  • državljane tretjih držav, ki si prizadevajo za sprejem v državi EU, da bi tam prebivali in delali;
  • državljane tretjih držav, ki so že rezidenti in imajo dostop do trga dela oz. že delajo v državi EU.

Direktiva ne velja za nekatere kategorije državljanov tretjih držav, na primer tiste, ki jim je dodeljen status rezidenta za daljši čas (zanje velja druga zakonodaja EU).

Enotni postopek obravnavanja

Organi v državah EU morajo vsako vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje ali delo (novo, spremembo ali obnovitev) obravnavati v okviru enotnega postopka. Odločiti morajo, ali naj vlogo vloži državljan tretje države ali njihov delodajalec (ali oba).

Oblika enotnega dovoljenja je enaka, kot je opisana v Uredbi (ES) št. 1030/2002 o vzpostavitvi enotne oblike dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav.

Pravica do enakega obravnavanja

Enotno dovoljenje omogoča upravičencem iz tretjih držav uživanje vrste pravic, med drugim:

  • pravice do dela, prebivanja in prostega gibanja v državi EU, ki je dovoljenje izdala;
  • enake pogoje, kot veljajo za državljane države izdajateljice, glede delovnih pogojev (vključno s plačilom in odpovedjo, zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, delovnim časom in dopustom), izobraževanja in usposabljanja, priznavanja kvalifikacij, določenih vidikov socialne varnosti, davčnih ugodnosti, dostopa do blaga in storitev, vključno s postopki za pridobitev nastanitve in svetovalnih storitev zavodov za zaposlovanje.

Direktiva določa posebna merila, na podlagi katerih lahko države EU omejijo enako obravnavanje glede določenih vprašanj (dostop do izobraževanja in usposabljanja, prejemki iz socialnega varstva, kot je družinski dodatek, ali nastanitev).

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva velja od 25. decembra 2013.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/98/EU

24.12.2011

25.12.2013

UL L 343, 23.12.2011, str. 1-9

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157, 15.6.2002, str. 1-7).

Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L 16, 23.1.2004, str. 44-53).

Zadnja posodobitev 02.01.2015

Top