Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modra karta EU – vstop in prebivanje visokokvalificiranih delavcev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modra karta EU – vstop in prebivanje visokokvalificiranih delavcev

POVZETEK:

Direktiva 2009/50/ES – Pogoji za vstop in prebivanje državljanov držav zunaj EU za namene visokokvalificirane zaposlitve

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa pogoje za vstop in prebivanje za visokokvalificirane* državljane držav zunaj EU in njihove družinske člane, ki želijo opravljati visokokvalificirano delo v državi Evropske unije (razen na Danskem, Irskem in v Združenem kraljestvu).
 • Direktiva vzpostavlja sistem modre karte EU*.

KLJUČNE TOČKE

 • Prosilci za modro karto EU morajo predložiti:
  • veljavno pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za zaposlitev za obdobje najmanj enega leta, pri čemer je ponujena plača vsaj 1,5-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi EU,
  • dokazilo o potrebnih kvalifikacijah,
  • veljavno potno listino in, če je potrebno, vizum,
  • dokazilo o zdravstvenem zavarovanju.
 • Države EU lahko vlogo zavrnejo, če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če je bila dokumentacija nezakonito pridobljena, ponarejena ali prirejena.
 • Prosilec ne sme pomeniti nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje.
 • Države EU lahko določijo število visokokvalificiranih delavcev, ki jih bodo sprejele.
 • Uspešni prosilci prejmejo modro karto EU s standardnim obdobjem veljavnosti od enega do štirih let, odvisno od zadevne države EU ali trajanja pogodbe o zaposlitvi, če je to krajše od standardnega obdobja veljavnosti in dodatnih treh mesecev.
 • Vlogo lahko odvisno od države EU vloži posameznik in/ali njegov delodajalec.
 • Imetniki modre karte EU so v prvih dveh letih omejeni na opravljanje visokokvalificiranih del, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. Po tem obdobju lahko pod enakimi pogoji kot državljani države zaprosijo za drugo visokokvalificirano zaposlitev, odvisno od države EU.
 • Imetniki modre karte EU in njihovi družinski člani lahko vstopijo, ponovno vstopijo in prebivajo v državi EU, ki je modro karto izdala, ter potujejo skozi druge države EU.
 • Imetniki modre karte EU uživajo enake pravice kot državljani države v zvezi z delovnimi pogoji, izobraževanjem, priznavanjem diplom, elementi socialne varnosti in svobodo združevanja. Države EU lahko nekatere od teh pravic omejijo, zlasti štipendije in posojila v zvezi z izobraževanjem.
 • Nacionalni organi lahko odvzamejo modro karto EU ali je ne podaljšajo, če imetnik ne izpolnjuje več prvotnih pogojev, če je brezposeln že več kot tri mesece ali če pomeni grožnjo javnosti.
 • Po 18 mesecih zakonitega prebivanja je lahko imetnik modre karte EU deležen določene spodbude za selitev v drugo državo EU. Če ponovno izpolnjuje pogoje za sprejem, lahko začne delati še pred sprejetjem odločitve, družinski člani pa se mu lahko takoj pridružijo.
 • Evropska komisija vsaka tri leta poroča o tem, kako se zakonodaja uporablja. Prvo poročilo je bilo objavljeno junija 2014.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 19. junija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 19. junija 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani „Zakonito priseljevanje“ na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJEM

* Visokokvalificirani delavec: oseba, ki prejema plačilo in ima posebna znanja, ki jih potrjujejo visoke poklicne kvalifikacije.

* Modra karta EU: dovoljenje za delo in prebivanje z nazivom „modra karta EU“, ki imetniku omogoča, da živi in dela v državi EU, ki jo je izdala.

AKT

Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L 155, 18.6.2009, str. 17–29)

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2009/50/ES o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve („Modra karta EU“) (COM(2014) 287 final z dne 22. maja 2014)

Zadnja posodobitev 21.04.2016

Top