Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Na poti k splošni politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Na poti k splošni politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu

Ker je internet postal del našega vsakdanjega življenja, je tudi uporabnik interneta postal izpostavljen storilcem kaznivih dejanj, ki pogosto delujejo na drugih celinah. V skladu s hitrim porastom kibernetskega kriminala* je Evropska komisija leta 2007 pripravila temelje celovite politike za njegovo odpravljanje.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij: Na poti k splošni politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu (COM(2007) 267 final z dne 22. maja 2007)

POVZETEK

Ker je internet postal del našega vsakdanjega življenja, je tudi uporabnik interneta postal izpostavljen storilcem kaznivih dejanj, ki pogosto delujejo na drugih celinah. V skladu s hitrim porastom kibernetskega kriminala* je Evropska komisija leta 2007 pripravila temelje celovite politike za njegovo odpravljanje.

KAJ JE NAMEN SPOROČILA?

Prizadeva si predstaviti splošno politiko za boljšo koordinacijo boja proti kibernetskemu kriminalu.

KLJUČNE TOČKE

Cilj in ukrepi

Cilj je bil okrepiti boj proti kibernetskemu kriminalu na nacionalni, evropski in mednarodni ravni s/z:

DOSEŽKI

Ti vključujejo:

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije o kibernetskem kriminalu.

OZADJE

Člen 68 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki je začela veljati leta 2009, je formalno priznal prevladujočo vlogo Evropskega sveta pri pripravi zakonodaje na področju notranjih zadev. To omogoča, da se ukrepanje proti kibernetskemu kriminalu dopolni z zakoni EU in širšimi pobudami.

KLJUČNI POJEM

Kibernetski kriminal: kazniva dejanja, storjena z uporabo elektronskih komunikacijskih omrežij in informacijskih sistemov ali proti takšnim omrežjem in sistemom.

Lahko ga razdelimo v tri oblike:

  • klasične oblike kriminalne dejavnosti, vendar se kazniva dejanja storijo z uporabo interneta (na primer goljufija ali ponarejanje). Obsegajo vse od kraje identitete do lažnega predstavljanja (pri katerem spletni storilci kaznivih dejanj ustvarijo lažno bančno spletno mesto, da bi napeljali stranke k izdaji gesla ali podatkov in jim tako ukradli denar). Internet je spremenil tudi mednarodno trgovino z drogami, orožjem in ogroženimi vrstami,
  • objavo nezakonitih vsebin, kot je gradivo, ki spodbuja k terorizmu, nasilju, rasizmu, ksenofobiji ali spolnemu zlorabljanju otrok,
  • kazniva dejanja, značilna posebej za elektronska omrežja, nova in pogosto obširna in obsežna kazniva dejanja, neznana v predinternetni dobi. Storilci kaznivih dejanj tu napadajo informacijske sisteme, včasih ogrožajo kritične informacijske infrastrukture države in s tem neposredno njene državljane. Ti napadi so lahko prek botnetov (kratica za „robot networks“ oz. robotska omrežja), kjer storilci kaznivih dejanj razširijo škodljivo programje (škodljivo programsko opremo), ki potem, ko je preneseno, uporabnikov računalnik spremeni v robota. Omrežje takih okuženih računalnikov se nato uporablja za izvajanje kaznivih dejanj brez vednosti uporabnikov.

POVEZANI AKTI

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv kibernetski prostor (JOIN (2013) 1 final z dne 7. februarja 2013)

Zadnja posodobitev 26.05.2015

Top