Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neizpolnjevanje obveznosti iz prava EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neizpolnjevanje obveznosti iz prava EU

 

POVZETEK:

Člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 259 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENOV 258 DO 260 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE?

Členi določajo pravne postopke, ki jih je treba upoštevati, kadar Evropska komisija ali vlada EU meni, da katera od držav EU ne izpolnjuje svojih obveznosti iz Pogodbe.

KLJUČNE TOČKE

 • Neizpolnjevanje obveznosti EU je lahko posledica:
  • zakonodajnih ali upravnih odločb ali praks,
  • pozitivnih ukrepov (sprejemanja ukrepov v nasprotju s pravom EU ali zavrnitev razveljavitve vseh takšnih ukrepov),
  • negativnih ukrepov (zamude pri izvajanju prava EU ali kadar Komisija ni obveščena o doseženem napredku).
 • Sodne postopke:
  • običajno sproži Komisija, lahko pa to stori tudi druga država EU,
  • se sproži zoper državo EU, tudi če so za ugotovljene pomanjkljivosti odgovorni vladni, parlamentarni ali zvezni organi ali organi na poddržavni ravni.
 • Komisija najprej pozove zadevno državo EU, da odgovori na obtožbe o kršenju prava EU. Na podlagi odgovora države Komisija poda mnenje, s katerim bodisi zaključi zadevo ali določi spremembe, ki jih mora država izvesti. Ta postopek lahko sproži tudi druga država EU, ki zadevo naslovi na Komisijo.
 • Če zadevna država ne ravna v skladu z mnenjem Komisije v določenem roku, lahko Komisija ali druga država EU, ki je sprožila postopek, zadevo predloži Sodišču Evropske unije.
 • Kadar Komisija pred Sodiščem vloži tožbo zoper državo EU, ker je ni obvestila glede nacionalnih ukrepov o izvajanju prava EU, lahko od Sodišča zahteva, da državi naloži plačilo denarne kazni.
 • Sodišče lahko naroči državi EU, za katero meni, da krši evropsko pravo, naj sprejme nekatere ukrepe.
 • Če Komisija meni, da država ne upošteva pravne odločitve, lahko ponovno vloži tožbo pred Sodiščem in predlaga višino denarne kazni, ki bi jo država po njenem mnenju morala plačati.
 • Če Sodišče ugotovi, da država še vedno ni izvršila sodbe, ji lahko naloži plačilo pavšalnega zneska in/ali denarne kazni.

GLAVNI DOKUMENT

Člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 160–161)

Člen 259 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 161)

Člen 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 161)

Zadnja posodobitev 12.07.2016

Top