Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dostop služb, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dostop služb, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do SIS II

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1986/2006 o dostopu služb držav EU, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba omogoča službam držav Evropske unije (EU), ki so pristojne za izdajo potrdil o registraciji vozil, dostop do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II).
 • Edini namen tega je preverjanje, ali je vozilo, ki ga je treba registrirati, ukradeno in/ali se zahteva kot dokazno gradivo v kazenskem postopku.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba podeljuje službam, ki so pristojne za izdajo potrdil o registraciji vozil, pravico do dostopa do podatkov v SIS II o:
  • motornih vozilih z delovno prostornino nad 50 cm3,
  • priklopnikih z lastno težo nad 750 kg in stanovanjskih prikolicah,
  • ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih ali razveljavljenih potrdilih o registraciji vozil in registrskih tablicah vozil.
 • Službe, ki so pristojne za izdajo potrdil o registraciji vozil in ki niso javne službe, lahko pridobijo podatke iz SIS II samo prek enega od organov iz sklepa o SIS II (tj. Sklep Sveta 2007/533/PNZ). Ti organi vključujejo organe mejne kontrole ter policijske in carinske organe.
 • Sklep o SIS II določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bi SIS II lahko odkril vozilo, ki je bilo ukradeno ali ki se zahteva kot dokazno gradivo v kazenskem postopku.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 17. januarja 2007.

OZADJE

Države EU morajo pomagati druga drugi pri izvajanju Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil. Lahko si pošiljajo informacije, da bi preverile pravni položaj vozila v državi, v kateri je bilo predhodno registrirano.

Uredba (ES) št. 1987/2006 in Sklep 2007/533/PNZ o vzpostavitvi, delovanju in uporabi SIS II (uredba in sklep o SIS II) sta nadomestila vse razen enega člena Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985. Omenjeni člen zadeva dostop do schengenskega informacijskega sistema za organe in službe držav EU, ki so pristojni za izdajo potrdil o registraciji vozil. Ta tretji akt zaključuje pravni okvir SIS II, saj zagotavlja, da imajo službe držav EU, ki so pristojne za izdajo potrdil o registraciji vozil, dostop do SIS II takoj, ko začnejo delovati.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 1–3).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1986/2006 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 16.08.2016

Top