Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migracije in razvoj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migracije in razvoj

Migracije veljajo za pomembno - čeprav zahtevno - orodje razvoja izvornih in namembnih držav. Ker gre za globalni pojav, jih Evropska unija (EU) sama ne more upravljati. Da bi opredelila skupne interese in izzive, vzpostavlja dialoge z državami partnerkami, vključno z državami izvora in tranzita.

AKT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Migracija in razvoj: nekaj konkretnih smernic (COM(2005) 390 final z dne 1. septembra 2005).

POVZETEK

Migracije veljajo za pomembno - čeprav zahtevno - orodje razvoja izvornih in namembnih držav. Ker gre za globalni pojav, jih Evropska unija (EU) sama ne more upravljati. Da bi opredelila skupne interese in izzive, vzpostavlja dialoge z državami partnerkami, vključno z državami izvora in tranzita.

To sporočilo Komisije opredeljuje praktične predloge, ki pomagajo zagotoviti, da bodo migracije iz držav zunaj EU imele precejšen vpliv na razvoj navedenih držav in da bodo zlasti čim učinkovitejše pri zmanjševanju revščine. Ti predlogi vključujejo:

NAKAZILA (PRILOGI 2 IN 3)

Denar, ki ga pošiljajo domov delavci migranti (nakazila), predstavlja večji delež prihodka držav v razvoju kot uradna razvojna pomoč (URP) vlad in agencij (kot je Unicef). Ta zasebni denar, ki sicer ne more nadomestiti URP, pomaga tudi pri razvoju.

Predlagani ukrepi

  • Razvoj poceni, hitrih in varnih načinov za prenos denarja, ki ga zaslužijo delavci migranti, nazaj v njihovo državo izvora. Korak v to smer je zagotovitev, da za operaterje prenosa denarja iz EU veljajo stroga pravila.
  • Krepitev finančnega posredovanja s spodbujanjem partnerstva med mikrofinančnimi institucijami in prevladujočimi finančnimi institucijami. Rezultat tega bi lahko bil izboljšan dostop do bančnih in finančnih storitev v državah v razvoju.

VKLJUČEVANJE DIASPOR V RAZVOJ NJIHOVIH DRŽAV (PRILOGA 4)

Diaspore (skupine migrantov v tujini) od nekdaj igrajo ključno vlogo v zagotavljanju pomoči za razvoj njihove države. Njihovo vključevanje je poleg nakazil (glej zgoraj) za Komisijo potencialna gonilna sila razvoja.

Predlagani ukrepi

  • Pomoč državam v razvoju pri razporeditvi svojih diaspor in vzpostavitvi stikov z njimi.
  • Oblikovanje podatkovne banke znanja, ki je na voljo v diasporah v tujini, v katero se lahko včlanijo zainteresirani člani.
  • Opredelitev ključnih kontaktov z različnimi organizacijami, ki predstavljajo diaspore.

KROŽNA MIGRACIJA IN VRAČANJE DOMOV (PRILOGA 5)

Komisija poudarja, da migranti po vrnitvi domov, četudi samo za kratek čas, širijo svoje znanje, izkušnje in/ali kulturne odnose. Na ta način lahko krožna migracija in vračanje pomagata ublažiti beg možganov (izseljevanje usposobljenih/inteligentnih ljudi).

Predlagani ukrepi

  • Dajanje prednosti nadaljnjemu začasnemu zaposlovanju delavcev, ki so že bili zaposleni v okviru sistemov delovnih migracij in so se vrnili domov po izteku svoje pogodbe.
  • Obravnavanje vidikov, kot so prenosljivost pravic do pokojnine.
  • Preučitev načinov za zagotovitev, da lahko strokovnjaki, ki so bili zaposleni v EU, obdržijo stik s svojimi prejšnjimi kolegi, da se jim omogoči prostovoljna vrnitev domov in ponovna uspešna vključitev.

PREPREČEVANJE NEGATIVNIH UČINKOV BEGA MOŽGANOV (PRILOGA 6)

Migracije lahko pripeljejo do pomanjkanja znanj v državah izvora, zlasti v sektorjih, kot je zdravstvo.

Predlagani ukrepi

  • Omejitev zaposlovanja, kadar gre za države in sektorje s pomanjkanjem znanja.
  • Zaposlovanje usposobljenih strokovnjakov iz držav v razvoju v okviru financiranih čezmorskih projektov na kraju samem.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Globalni pristop k vprašanju migracij in mobilnosti (COM(2011) 743 final z dne 18. novembra 2011).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Prizadevanja za maksimiranje razvojnega učinka migracij - Prispevek EU k dialogu ZN na visoki ravni in nadaljnji ukrepi za krepitev povezave med razvojem in migracijami (COM(2013) 292 final z dne 21. maja 2013).

Zadnja posodobitev: 16.09.2014

Top