Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vračanje nezakonitih priseljencev v njihove države: skupni leti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vračanje nezakonitih priseljencev v njihove države: skupni leti

 

POVZETEK:

Odločba 2004/573/ES – skupni leti za prisilno odstranitev nezakonitih priseljencev z ozemlja dveh ali več držav EU

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Odločba določa postopke za sodelovanje dveh ali več držav EU pri deportaciji nezakonitih priseljencev iz EU po zračni poti.

KLJUČNE TOČKE

 • Vsaka država EU imenuje nacionalni organ, odgovoren za organizacijo skupnih letov ali udeležbo pri njih.
 • Organ, ki organizira skupni let, mora:
  • posredovati ustrezne informacije drugim državam EU,
  • izbrati letalsko družbo ter urediti vse pogodbene in praktične obveznosti,
  • zaprositi za ter prejeti dovoljenja s strani tranzitnih in namembnih držav leta,
  • se ustrezno dogovoriti z drugimi državami EU, ki so udeležene pri letu, tudi glede finančnih vidikov,
  • opredeliti podrobnosti in postopke glede izvedbe, vključno s številom spremljevalcev.
 • Država EU, ki je udeležena pri skupnem letu, mora:
  • obvestiti nacionalni organ, ki organizira let, o svoji nameri glede udeležbe,
  • priskrbeti zadostno število spremljevalcev,
  • zagotoviti prisotnost vsaj dveh svojih predstavnikov, če država organizatorka priskrbi vse spremljevalce.
 • Države organizatorke in udeleženke morajo:
  • zagotoviti, da imajo spremljevalci in vsi deportiranci veljavne potovalne in druge potrebne dokumente, kot so vizumi in potrdila,
  • posredovati informacije o letu veleposlaništvom in konzulatom v zadevnih tranzitnih in namembnih državah zaradi morebitne potrebne pomoči.
 • Odločba določa podrobne postopke in zahteve za pet faz prisilne odstranitve nezakonitih priseljencev:
  • pred vrnitvijo,
  • pred odhodom,
  • med letom,
  • med tranzitom,
  • ob prihodu.

To vključuje teme, kot so prijava na let, varnost in uporaba prisilnih ukrepov*.

 • Operativno sodelovanje med državami EU vključuje tudi:
  • pomoč pri tranzitu letov za prisilno odstranitev,
  • organizacijo letov za nezakonite priseljence na podlagi individualnih odredb o prisilni odstranitvi,
  • vzajemno priznavanje odredb o izgonu.

OD KDAJ SE TA ODLOČBA UPORABLJA?

Ta odločba se uporablja od 7. avgusta 2004.

OZADJE

Vsako leto med 400 000 in 500 000 tujih državljanov prejme odredbo o izgonu iz EU, ker so vanjo vstopili ali v njej bivajo nezakonito. Samo 40 % jih je vrnjenih nazaj domov ali v državo, iz katere so vstopili v EU. Dejansko vračanje nezakonitih priseljencev je bistvenega pomena za zagotavljanje verodostojnosti zakonitega priseljevanja.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Prisilni ukrepi: uporabljajo se lahko za ljudi, ki zavračajo prisilno odstranitev ali se ji upirajo; biti morajo sorazmerni in ne smejo prekoračiti razumne sile ali onemogočati osebi, da diha.

GLAVNI DOKUMENT

Odločba Sveta 2004/573/ES z dne 29. aprila 2004 o organiziranju skupnih letov za prisilno odstranitev državljanov tretjih držav, za katere so bili izrečeni posamični ukrepi prisilne odstranitve z ozemlja dveh ali več držav članic (UL L 261, 6.8.2004, str. 28–35).

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003 o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni poti (UL L 321, 6.12.2003, str. 26–31)

Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o medsebojnem priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav (UL L 149, 2.6.2001, str. 34–36)

Zadnja posodobitev 29.07.2016

Top