Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enotna oblika za vizume, ki se izdajo državljanom držav zunaj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enotna oblika za vizume, ki se izdajo državljanom držav zunaj EU

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 – pravila o enotni obliki EU za vizume

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

EU je leta 1995 oblikovala enotno obliko za vizume EU v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno listino državljanov držav zunaj EU, za katere velja vizumska obveznost.

Ta uredba določa pravila o enotni obliki za vizume, ki ne veljajo samo za schengenske države*, temveč tudi za Irsko in Združeno kraljestvo.

KLJUČNE TOČKE

Enotna oblika se uporablja za:

  • nameravano prebivanje v eni ali več državah schengenskega območja, ki ne more biti daljše od treh mesecev,
  • tranzit prek mednarodnega tranzitnega območja na letališču v schengenskih državah („letališki tranzitni vizum“).

Na primer, v schengenskih državah vizum za kratkoročno bivanje, ki ga izda ena izmed teh držav, omogoča imetniku, da potuje skozi vseh 26 držav do največ 90 dni v katerem koli obdobju, trajajočem 180 dni.

Za vizume za obiske, ki presegajo to obdobje, veljajo nacionalni postopki (tj. imetniku se omogoči, da se zaposli ali ustanovi podjetje, vzpostavi trgovinski odnos ali opravlja poklic).

Podatki o vizumski nalepki

Enotna vizumska nalepka določa število dni, kolikor jih nedržavljan države EU lahko preživi v schengenskem območju ter na Irskem in v Združenem kraljestvu. V primeru schengenskega vizuma je treba dneve šteti od datuma, ko oseba vstopi v schengensko območje (vstopni žig), do datuma, ko zapusti schengensko območje (izstopni žig), vključno z obema dnevoma.

Točno trajanje veljavnosti vizuma je navedeno na vizumski nalepki pod naslovom „Trajanje obiska“.

Tehnični standardi

Enotni vizum mora ustrezati:

  • seznamu tehničnih standardov, določenih v zakonodaji EU, ki določa vsem prepoznavne varnostne elemente, ki so vidni s prostim očesom (npr. vključeno fotografijo, izdelano v skladu z visokimi varnostnimi standardi, logotip, ki vsebuje črko ali črke, ki pomenijo državo izdajateljico ali skupino držav v primeru Beneluksa),
  • drugim tehničnim standardom, katerih cilj je preprečiti ponarejanje in prenarejanje vizuma ter zagotoviti metode izpolnjevanja vizuma.

Vsaka država EU mora imenovati samo en organ za tiskanje vizumov. Naziv tega organa mora sporočiti Evropski komisiji in drugim državam EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 3. avgusta 1995.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije „Vizumska politika“.

KLJUČNI POJEM

* Schengenske države: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Švica.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (UL L 164, 14.7.1995, str. 1–4)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1683/95 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2.2002, str. 4–6)

Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1–58). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 29.04.2016

Top