Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ukrepi za nadzor nad klasično prašičjo kugo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ukrepi za nadzor nad klasično prašičjo kugo

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2001/89/ES – nadzor nad klasično prašičjo kugo

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uvesti ukrepe za nadzor in izkoreninjenje klasične prašičje kuge, zelo nalezljive in smrtonosne bolezni prašičev, in sicer s hitrim odkrivanjem, osamitvijo in zakolom.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo zagotoviti, da se sum klasične prašičje kuge in njen potrjen izbruh prijavi pristojnemu nacionalnemu organu ter da se opravijo poizvedbe.

Sum izbruha

V primeru suma izbruha je treba nemudoma opraviti preiskavo. Če izbruh ni izključen, je treba na gospodarstvu uvesti uradni nadzor in:

 • osamiti vse prašiče, ki so zabeleženi kot oboleli, mrtvi ali po vsej verjetnosti okuženi, noben prašič pa ne sme priti na gospodarstvo ali ga zapustiti,
 • noben trup prašiča, proizvodi iz prašičev ali drugi materiali, kot je oprema, s katerimi bi se lahko prenašala prašičja kuga, se ne smejo premikati brez uradnega dovoljenja,
 • prepovedano je vsako neodobreno gibanje oseb ali vozil na gospodarstvo ali z njega,
 • vhode in izhode je treba razkužiti, enako tudi vsa vozila, preden zapustijo gospodarstvo.

Potrjeni izbruhi

Po uradni potrditvi prašičje kuge na gospodarstvu se uporabijo naslednji dodatni ukrepi:

 • takojšnje pokončanje vseh prašičev,
 • odvzem vzorcev za ugotovitev poteka bolezni,
 • predelava trupov pod uradnim nadzorom,
 • po možnosti izsleditev in uničenje mesa prašičev, ki bi lahko bili okuženi in ki so bili zaklani pred temi ukrepi, ter vsega semena, jajčec in zarodkov,
 • izsleditev ali uničenje vseh kontaminiranih snovi in materialov,
 • razkuževanje ali obdelava vseh prizadetih zgradb.

Okuženo in ogroženo območje

 • Organi morajo takoj po potrditvi izbruha določiti okuženo območje s polmerom najmanj 3 km okrog zadevnega gospodarstva znotraj ogroženega območja s polmerom najmanj 10 km, pri tem pa se uporabijo naslednji ukrepi:
  • prepove se gibanje prašičev, vendar z nekaterimi izjemami,
  • vozila in oprema morajo biti očiščeni, razkuženi in obdelani,
  • nobena druga domača žival ne sme priti na gospodarstvo ali ga zapustiti (v ogroženem območju to velja prvih sedem dni),
  • mrtve ali bolne prašiče je treba takoj prijaviti,
  • prašičev se 30 dni ne sme premeščati z gospodarstva ali na gospodarstvo (21 dni v ogroženem območju) po čiščenju in razkuževanju, po tem obdobju pa se jih sme premestiti v klavnico ali predelavo,
  • semena, jajčnike in zarodke je treba osamiti,
  • vse osebe, ki pridejo na gospodarstvo ali ga zapustijo, morajo upoštevati ustrezne higienske ukrepe.
 • V primeru izbruha v klavnici ali prevoznem sredstvu je treba živali, ki bi lahko bile okužene, pokončati. Nove živali ne smejo na gospodarstvo 24 ur po razkuževanju, trupi, drobovina in živalski iztrebki, ki bi lahko bili kontaminirani, pa morajo biti predelani pod uradnim nadzorom.

Divji prašiči *

 • Pri potrjenem izbruhu med divjimi prašiči nacionalne strokovne skupine določijo okuženo območje in ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Na gospodarstvih s prašiči na tem območju je treba uvesti nadzor, prašiče pa osamiti od divjih prašičev.
 • Države EU morajo v 90 dneh predložiti Evropski komisiji načrt za izkoreninjenje vključno s smernicami za lovce in metodami odstranjevanja trupov. Komisiji in drugim državam EU se vsakih šest mesecev pošlje poročilo o napredku.

Cepljenje

Cepiva so običajno prepovedana, vendar lahko države predložijo Komisiji načrte za ukrepanje v nujnih primerih.

Načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih

Vsaka država EU mora sestaviti načrt ukrepov v nepredvidljivih dogodkih za primer izbruha klasične prašičje kuge in mora imeti možnost, da takoj po izbruhu ustanovi nacionalni center za nadzor bolezni.

Odpadki iz gostinstva

Države EU morajo zagotoviti, da se prašičev ne krmi več z odpadki iz gostinstva.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

 • Ta direktiva se uporablja od 1. decembra 2001. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. oktobra 2002.
 • Ta direktiva je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2016/429, ki bo začela veljati 21. aprila 2021.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJEM

Divji prašiči: prašiči, ki se ne vzrejajo ali gojijo na gospodarstvu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2001/89/ESz dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L 316, 1.12.2001, str. 5–35).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/89/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 06.12.2016

Top