Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konji in osli, namenjeni tekmovanjem – pravila o prometu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konji in osli, namenjeni tekmovanjem – pravila o prometu

 

POVZETEK:

Direktiva 90/428/EGS o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem, in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Ta direktiva določa pravila o prometu s kopitarji, tj. domačimi živalmi konjskih in oslovskih vrst ali njihovimi križanci (mulami in mezgi), namenjenimi tekmovanjem, znotraj EU.
  • Namen teh pravil je odstraniti ovire pri prometu s kopitarji z odpravo razlik glede pogojev za prijavo na tekmovanja v različnih državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva določa pogoje o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem, in pogoje za njihovo udeležbo na tekmovanjih v EU.

Vrsta tekmovanja

„Tekmovanje“ pomeni vsako konjeniško tekmovanje, vključno s konjskimi dirkami, preskakovanjem ovir, tridnevno preizkušnjo, dresuro, tekmovanji vpreg in razstavami.

Udeležba na tekmovanjih

Tekmovalna pravila ne smejo ustvarjati diskriminacije glede na kraj izvora ali registracije kopitarjev v EU. Kopitarji iz vseh držav EU morajo biti enako obravnavani zlasti glede na:

  • zahteve za prijavo na tekmovanje,
  • sojenje na tekmovanju,
  • denarne nagrade ali dobiček, ki se lahko ustvari na tekmovanju.

Te obveznosti pa ne preprečujejo organizacije:

  • tekmovanj, namenjenih samo za kopitarje, registrirane v določeni rodovniški knjigi, z namenom izboljšanja pasme,
  • regionalnih tekmovanj, namenjenih selekciji,
  • zgodovinskih ali tradicionalnih prireditev.

Države EU lahko zadržijo določen delež denarnega nagradnega sklada ali dobička za zaščito, razvoj in izboljšanje reje v državi, v kateri je potekalo tekmovanje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. julija 1990. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. julija 1991.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 90/428/EGS z dne 26. junija 1990 o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih (UL L 224, 18.8.1990, str. 60–61)

Nadaljnje spremembe Direktive 90/428/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 92/216/EGS z dne 26. marca 1992 o zbiranju podatkov o tekmovanjih za kopitarje iz člena 4(2) Direktive Sveta 90/428/EGS (UL L 104, 22.4.1992, str. 77)

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.07.2016

Top