Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prijavljanje živalskih bolezni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prijavljanje živalskih bolezni

 

POVZETEK:

Direktiva 82/894/EGS – prijavljanje živalskih bolezni v Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa seznam nalezljivih živalskih bolezni (kopenskih živali in živali iz ribogojstva*), ki jih je treba prijaviti, saj obstaja nevarnost, da bi se razširile s trgovino med državami Evropske unije (EU).
 • Direktiva določa metode hitrega prijavljanja teh bolezni, da bi se omogočilo spremljanje njihovega razvoja.
 • Takšno prijavljanje omogoča hitro uporabo različnih zaščitnih ukrepov, določenih v zakonodaji EU.

KLJUČNE TOČKE

 • Da bi se preprečilo širjenje nekaterih nalezljivih živalskih bolezni, morajo države EU uradno obvestiti Evropsko komisijo o:
  • izbruhu* katere koli bolezni, navedene na seznamu v Prilogi I k Direktivi,
  • ukinitvi omejitev v zvezi z izbruhom katere koli izmed teh bolezni po izkoreninjenju zadnjega izbruha.
 • Države EU morajo:
  • v 24 urah uradno obvestiti Komisijo in druge države EU o primarnem izbruhu* in ukinitvi uvedenih omejitev po izkoreninjenju zadnjega izbruha ter
  • uradno obvestiti Komisijo o vsakem sekundarnem izbruhu*, potrjenem na njihovem ozemlju, in sicer prvi delovni dan vsakega tedna. Komisija nato te informacije pošlje veterinarskim centralam posameznih držav EU.
 • Komisiji pri njenem delu pomaga Stalni odbor za rastline, živali, živila in krmo.

Razveljavitev

Direktivo bo razveljavila in nadomestila Uredba (EU) 2016/429 z dne 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 23. decembra 1982. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1984.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Ribogojstvo: gojenje rib, lupinarjev, vodnih rastlin, morskih alg itn.

Izbruh: kmetija ali kraj na ozemlju EU, kjer se zbirajo živali in kjer je bil uradno potrjen en ali več primerov.

Primarni izbruh: vsak izbruh, ki ni povezan s predhodnim izbruhom v isti regiji države EU, ali prvi izbruh v drugi regiji iste države EU.

Sekundarni izbruh: izbruh, ki sledi primarnemu izbruhu v že okuženi regiji.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (UL L 378, 31.12.1982, str. 58–62).

Nadaljnje spremembe Direktive 82/894/EGS so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2007/142/ES z dne 28. februarja 2007 o vzpostavitvi veterinarske skupine Skupnosti za izredne dogodke, ki bi Komisiji pomagala pri podpiranju držav članic in tretjih držav pri veterinarskih zadevah, povezanih z nekaterimi boleznimi živali (UL L 62, 1.3.2007, str. 27–29).

Sklep Komisije 2005/176/ES z dne 1. marca 2005 o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (UL L 59, 5.3.2005, str. 40–41).

Zadnja posodobitev 06.12.2016

Top