Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje širjenja živalskih bolezni, kot je vezikularna bolezen prašičev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje širjenja živalskih bolezni, kot je vezikularna bolezen prašičev

 

POVZETEK:

Direktiva 92/119/EEC – splošni ukrepi za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in posebni ukrepi v primeru vezikularne bolezni prašičev

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je preprečiti širjenje živalskih bolezni in zaščititi donosnost črednega kmetijstva z določitvijo ukrepov, ki ščitijo živali pred določenimi boleznimi.

KLJUČNE TOČKE

Obveščanje

Države EU morajo nemudoma obvestiti pristojne organe, ki so odgovorni za izvajanje veterinarskih pregledov vseh primerov bolezni, ki spadajo pod to direktivo.

Živalske bolezni

Direktiva določa ukrepe, ki se uporabljajo v primeru izbruha bolezni modrega jezika, vezikularne bolezni prašičev, afriške prašičje kuge ali v primeru katere koli od naslednjih bolezni:

 • goveja kuga;
 • kuga drobnice;
 • epizootična hemoragična bolezen visoke divjadi;
 • osepnice ovac in koz;
 • vezikularni stomatitis;
 • vozličasti dermatitis in
 • mrzlica doline Rift.

Diagnoza

 • Če se sumi, da so živali okužene z eno od zgoraj omenjenih bolezni, mora uradni veterinar potrditi prisotnost bolezni na gospodarstvu. V ta namen mora on ali ona izvesti preiskavo, kar vključuje odvzem vzorcev za laboratorije.
 • Zadevno gospodarstvo, kot tudi katero koli drugo gospodarstvo, ki bi lahko bilo vir bolezni, mora biti pod uradnim nadzorom. Pristojni organ mora izvesti številne ukrepe, vključno s popisom in izolacijo vseh kategorij živali iz vrst, ki so dovzetne do te bolezni.
 • Nacionalni laboratoriji, ki jih določijo države EU za vsako bolezen, morajo usklajevati diagnostične postopke in uporabo laboratorijskih reagentov. Ti laboratoriji morajo sodelovati z referenčnimi laboratoriji v EU.

Potrditev

Takoj ko se potrdi prisotnost bolezni na gospodarstvu, mora pristojni organ začeti uporabljati ukrepe, ki zadevajo:

 • zakol vseh živali vrste, ki je dovzetna za to bolezen;
 • obdelavo materiala, ki bi lahko bil okužen;
 • čiščenje zgradb, ki so namenjene nastanitvi živali;
 • divje živali, ki bi lahko bile okužene.

Izjeme so lahko zdravstveno ustrezne proizvodne enote.

Nadalje mora pristojni organ okoli okuženega gospodarstva ustanoviti zaščitno cono z najmanjšim premerom treh kilometrov in nadzorovano cono z najmanjšim polmerom deset kilometrov, v kateri veljajo določeni ukrepi za živali in gospodarstva za vsaj toliko časa, kolikor je inkubacijska doba bolezni. Prebivalce teh con je treba obvestiti o sprejetih ukrepih.

Preprečevanje

 • Evropska komisija lahko določi, da se izvaja cepljenje kot dopolnilo k preventivnim ukrepom, čeprav to ostaja izjema. V tem primeru morajo biti cepljene živali vidno označene in ne smejo zapustiti območja cepljenja.
 • Za vse države EU se sestavi načrt izrednih ukrepov, v njem pa se opredeli ukrepe, ki se izvedejo ob izbruhu ene od bolezni, ki spadajo pod to direktivo. Te načrte mora odobriti Komisija, lahko pa se jih v določenem spletu okoliščin tudi spremeni.

Postopek odbora

Komisiji pomaga Stalni odbor za rastline, živali, živila in krmo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva se uporablja od 8. januarja 1993. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. oktobra 1993.

Ta direktiva se razveljavi in nadomesti z Uredbo (EU) 2016/429 od 21. aprila 2021.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL L 62, 15.3.1993, str. 69–85).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/119/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27–46).

Glejte prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (UL L 327, 22.12.2000, str. 74–83).

Glejte prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2000/428/ES z dne 4. julija 2000 o določitvi diagnostičnih postopkov, metod vzorčenja in meril vrednotenja rezultatov laboratorijskih testov za potrditev in diferencialno diagnostiko vezikularne bolezni prašičev (notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 1805) (UL L 167, 7.7.2000, str. 22–32).

Zadnja posodobitev 26.10.2016

Top