Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ukrepi zoper konjsko kugo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ukrepi zoper konjsko kugo

 

POVZETEK:

Direktiva 92/35/EGS – pravila za obvladovanje in ukrepi za zatiranje konjske kuge

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Konjska kuga je virusna bolezen, ki prizadene vse kopitarje* in je po navadi neozdravljiva za konje ter bi lahko povzročila resne socialno-ekonomske posledice. Direktiva določa pravila za obvladovanje in ukrepe za zatiranje konjske kuge.

KLJUČNE TOČKE

 • Če obstaja sum, da je na gospodarstvu s konjsko kugo okužen en ali več konj, je nemudoma treba obvestiti pristojne organe. Organi morajo zagotoviti uradni nadzor nad takim gospodarstvom in sprejeti naslednje ukrepe:
  • uradni popis vrst kopitarjev, vključno z navedbo števila že poginulih, okuženih živali ali živali, dovzetnih za okužbo,
  • popis krajev, ki omogočajo nastanitev in preživetje prenašalcev bolezni,
  • polna preiskava in klinična preiskava kopitarjev,
  • vsi kopitarji na gospodarstvu morajo biti zaščiteni pred prenašalci bolezni,
  • prepovedano je sleherno gibanje kopitarjev z gospodarstva ali nanj,
  • izvajajo se ukrepi za zatiranje prenašalcev bolezni v stavbah in okoli stavb, kjer so nastanjeni kopitarji,
  • trupla kopitarjev se uničijo.
 • Če je bolezen potrjena, bodo sprejeti ukrepi vključevali naslednje:
  • vsi okuženi kopitarji ali kopitarji, pri katerih so prisotni simptomi, se takoj usmrtijo, trupla pa uničijo,
  • previdnostni ukrepi za gospodarstva, za katera se sumi, da je na njih prisotna bolezen, se razširijo na gospodarstva, ki so vsaj 20 km oddaljena od gospodarstev, kjer je potrjena okužba,
  • kopitarje v tem območju 20 km je treba cepiti, razen v določenih okoliščinah.
 • Vzpostaviti je treba okuženo območje vsaj 100 km okrog okuženih gospodarstev, kjer so vsi kopitarji klinično pregledani in je gibanje prepovedano, razen v klavnico znotraj okuženega območja ali ogroženega območja. Ogroženo območje se po navadi razteza 50 km izven okuženega območja na območjih, kjer v preteklih 12 mesecih ni bilo izvedeno sistematično cepljenje.
 • Ljudi, ki živijo na teh območjih, je treba obvestiti o vseh veljavnih omejitvah. Sistematsko cepljenje živali se lahko izvaja le na okuženem območju.
 • Države EU morajo določiti nacionalni laboratorij za usklajevanje odziva na bolezen, pri čemer morajo sodelovati z drugimi državami EU in z referenčnim laboratorijem v Španiji.
 • Vsaka država mora oblikovati svoj načrt ukrepov za izredne razmere kot odziv na bolezen, vključno z vzpostavitvijo kriznega centra in območnih centrov za nadzor bolezni. Strokovnjaki Evropske komisije lahko izvajajo kontrole na kraju samem in tako zagotovijo, da ta gospodarstva v celoti izpolnjujejo svoje odgovornosti.
 • Pri obvladovanju konjske kuge Komisiji pomaga Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo.

Razveljavitev

Direktiva 92/35/EGS bo razveljavljena in zamenjana z Uredbo (EU) 2016/429 z dne 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 18. maja 1992. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Kopitarji: kopitarji, kot so konji, osli, zebre in križanci.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (UL L 157, 10.6.1992, str. 19–27).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/35/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 20.10.2016

Top