Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Seme prašičev: promet znotraj Skupnosti in uvoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seme prašičev: promet znotraj Skupnosti in uvoz

POVZETEK:

Direktiva 90/429/EGS – promet znotraj Skupnosti in uvoz semena prašičev

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pogoje zdravstvenega stanja živali v prometu s semenom prašičev med državami EU in pri uvozu tega semena iz drugih držav po svetu.

Cilj je zmanjšati tveganje širjenja bolezni živali.

KLJUČNE TOČKE

Seme mora biti iz istih zdravih domačih živali ter pridobljeno in pripravljeno za osemenjevanje v odobrenih središčih.

Določeni so posebni pogoji za pridobivanje, pripravo, skladiščenje ter prevoz semena.

Nacionalni organi morajo zagotoviti, da osemenjevalna središča izpolnjujejo potrebne standarde in pridobijo veterinarsko registrsko številko.

Vsako pošiljko semena mora spremljati veterinarsko spričevalo.

Uvoženo seme lahko pride samo iz odobrenih osemenjevalnih središč iz držav zunaj EU, ki so navedene na odobrenem seznamu.

EU pri odločanju o uvrstitvi neke države na odobreni seznam upošteva dejavnike, kot so splošno zdravstveno stanje živine v državi, pravila države o preprečevanju bolezni živali in zmožnost države za uskladitev s predpisi EU.

Uvoženo seme mora spremljati veterinarsko spričevalo. Pri vstopu v EU se opravi pregled vsake pošiljke, še preden se ta prepelje do namembnega kraja.

Država EU, ki pričakuje pošiljko bodisi neposredno ali posredno iz države zunaj Evrope, mora prepovedati uvoz, če bi se kužne bolezni lahko s semenom razširile na živali v EU.

Veterinarski strokovnjaki Evropske komisije lahko v sodelovanju z lokalnimi organi opravljajo preglede na kraju samem v državah zunaj EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 12. julija 1990. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1991.

OZADJE

Promet s prašiči znotraj EU

AKT

Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L 224, 18.8.1990, str. 62–73)

Nadaljnje spremembe Direktive 90/429/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije 2012/137/EU z dne 1. marca 2012 o uvozu semena domačih prašičev v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 1148) (UL L 64, 3.3.2012, str. 29–37)

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Top