Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Promet med državami EU in uvoz semena govedi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Promet med državami EU in uvoz semena govedi

 

POVZETEK:

Direktiva 88/407/EGS – zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet v EU in uvoz semena domačih živali iz vrst govedi

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa pravila za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za seme goveda (predvsem živine, bizona in bivola), ki je dano v promet v Evropski uniji (EU) in se vanjo uvaža.

KLJUČNE TOČKE

 • Seme goveda mora pred vstopom v EU ali premikom v drugo državo EU izpolnjevati naslednje pogoje:
  • mora se zbirati, predelati, skladiščiti in prevažati z uporabo sredstev in praks, odobrenih za ta namen, in ne sme biti okuženo s slinavko in parkljevko ter drugimi boleznimi, ki jih je treba prijaviti,
  • zbirati se mora od zdravih domačih živali iz čred, ki so bile v karanteni najmanj 28 dni, ki niso okužene s tuberkulozo, brucelozo in levkozo in ki v zadnjih 12 mesecih niso bile cepljene proti slinavki in parkljevki (ali so za to bolezen negativne),
  • dodati je treba določene koncentracije antibiotikov,
  • če ni sveže, ga je treba skladiščiti pri odobrenih pogojih najmanj 30 dni pred odpošiljanjem in
  • med prevozom ga mora spremljati zdravstveno potrdilo.
 • Uvoz semena govedi v EU mora prav tako izpolnjevati zgornje pogoje, dovoljen pa je samo iz navedenih in odobrenih držav zunaj EU na podlagi:
  • splošnega zdravja živali in divjadi v državi zunaj EU,
  • kakovosti obveščanja o obstoju nalezljivih bolezni živali,
  • pravil o preprečevanju in obvladovanju bolezni živali,
  • strukture veterinarskih storitev,
  • ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni živali ter
  • danih zagotovil glede skladnosti s to direktivo.
 • Veterinarski izvedenci iz Evropske komisije lahko v sodelovanju z nacionalnimi organi iz EU in držav zunaj EU izvedejo preglede za zagotavljanje enotne uporabe Direktive.
 • Komisiji pri upravljanju zahtev za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet semena govedi, pomaga Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 29. junija 1988. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1990.

Razveljavitev

Direktiva 88/407/EGS se razveljavi in nadomesti z Uredbo (EU) 2016/429 z dne 21. aprila 2021.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, 22.7.1988, str. 10–23).

Nadaljnje spremembe Direktive 88/407/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Glej prečiščeno besedilo.

Sklep Komisije 2007/240/ES z dne 16. aprila 2007 o določitvi novih veterinarskih spričeval za uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost v okviru odločb 79/542/EGS, 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES in 2006/168/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1622) (UL L 104, 21.4.2007, str. 37–50).

Izvedbeni sklep Komisije 2011/630/EU z dne 20. septembra 2011 o uvozu v Unijo semena domačih živali iz vrst govedi (notificirano pod dokumentarno številko (C(2011) 6426) (UL L 247, 24.9.2011, str. 32–46).

Glej prečiščeno besedilo.

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Zadnja posodobitev 09.01.2017

Top