Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovanje znotraj EU in uvoz govejih zarodkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovanje znotraj EU in uvoz govejih zarodkov

 

POVZETEK:

Direktiva 89/556/EGS – pogoji za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj EU in uvoz govejih zarodkov iz držav izven EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva določa pogoje za zdravstveno varstvo živali pri trgovanju z zarodki domačega goveda med državami EU in njihovem uvozu iz držav izven EU.
 • S tem želi zmanjšati nevarnost širjenja bolezni živali.

KLJUČNE TOČKE

 • Zarodki za trgovanje znotraj EU morajo izpolnjevati pogoje v zvezi z oploditvijo, zbiranjem, pridobivanjem, predelavo, shranjevanjem in izdajanjem spričeval. Med prevozom jih mora spremljati veterinarsko spričevalo, ki potrjuje, da so skladni s to direktivo.
 • Direktiva predvideva sistem za odobritev skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov v državah EU in državah izven EU. Vse skupine evidentirajo pristojni organi zadevne države in vsaka skupina dobi veterinarsko registrsko številko.
 • Vsaka država EU redno posodablja seznam skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov in ga pošlje drugim državam EU ter javnosti.
 • Uvozi zarodkov iz držav izven EU so omejeni na tiste:
  • iz držav, navedenih na seznamu v skladu s postopkom, določenim v členu 18 direktive, ob upoštevanju določenih meril, kot so
   • zdravstveno stanje živine;
   • informacije o kužnih boleznih;
   • preprečevanje in nadzor nad boleznimi živali;
   • organiziranost veterinarskih služb;
   • zagotovljena jamstva;
  • pri katerih so zarodke zbrale ali pridobile skupine za zbiranje in pridobivanje zarodkov, ki so jih pristojni organi pooblastili in uvrstili na seznam.
 • Direktiva zagotavlja zaščitne in kontrolne ukrepe v državi zbiranja in namembni državi.

Razveljavitev

Uredba (EU) 2016/429 razveljavlja in nadomešča Direktivo 89/556/EGS z začetkom veljavnosti od 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 29. septembra 1989. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1991.

OZADJE

Za več informacij obiščite:

 • Govedo na spletnem mestu Evropske komisije za varnost hrane

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L 302, 19.10.1989, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Direktive 89/556/EGS so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2006/168/ES z dne 4. januarja 2006 o uvedbi zahtev za zdravstveno varstvo živali in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov v Skupnost ter razveljavitvi Odločbe 2005/217/ES (UL L 57, 28.2.2006, str. 19–34)

Glejte prečiščeno različico Odločbe 2006/168/ES.

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208)

Zadnja posodobitev 05.09.2016

Top