Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovina z govedom in s prašiči znotraj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovina z govedom in s prašiči znotraj EU

 

POVZETEK:

Direktiva 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva določa pravila za trgovino znotraj Evropske unije (EU) glede goveda* ali prašičev* za pleme, mlečno ali mesno proizvodnjo, zakol ali razstavo.
 • Ne obravnava živali, ki se uporabljajo za športne ali kulturne dogodke.

KLJUČNE TOČKE

 • Prevoz živali, za katere velja direktiva, v drugo državo EU je dovoljen le, če živali:
  • ne kažejo znakov bolezni;
  • niso pridobljene iz prepovedanega ali omejenega vira v skladu s pravom EU ali z nacionalnim pravom;
  • so uradno identificirane v skladu z direktivami in uredbami EU;
  • imajo med prevozom zdravstveno spričevalo;
  • izvirajo iz črede, uradno proste tuberkuloze, bruceloze ali enzootske goveje levkoze (velja le za govedo);
  • med prevozom niso v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom.
 • Vozila za prevoz živali morajo biti takšna, da je upoštevano dobro počutje živali, in morajo:
  • biti zasnovana tako, da iz njih ne uhajajo živalski odpadki, stelja ali krma;
  • biti očiščena in razkužena po uporabi ter po potrebi, preden so naložene nove živali, in sicer z odobrenimi metodami;
  • vsebovati evidenco o lokaciji, vključno z datumom in s časom prevoza živali, podrobnosti o prevažanih živalih ter informacije o čiščenju in razkuževanju vozila, ki se hranijo vsaj tri leta.
 • Živali za zakol je treba zaklati v 72 urah, če se prevažajo neposredno v klavnico, ali v treh delovnih dneh, če prispejo prek odobrenega zbirnega centra.
 • Pri sumu prisotnosti katere koli relevantne bolezni na gospodarstvu je treba poročati pristojnemu organu.
 • Po inšpekcijskem nadzoru mora uradni veterinar izdati zdravstvena spričevala.
 • Vsi trgovci, njihovi prostori in gospodarstva morajo biti registrirani in odobreni, države EU pa morajo vpeljati sistem nadzora s kaznimi, da zagotovijo skladnost.

Razveljavitev

Direktivo 64/432/EGS bo razveljavila Uredba (EU) 2016/429 z dne 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktivo je izvirnih šest držav Evropske gospodarske skupnosti (zdajšnje EU) moralo vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 1965.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Govedo: poddružina živali, ki vključuje govedo, govedo zebu, jake, bizone in bivole.

Prašiči: poddružina živali, ki vključuje prašiče in divje prašiče.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (posebna izdaja: poglavje 03, zvezek 001, str. 13–33).

Nadaljnje spremembe Direktive 64/432/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Zadnja posodobitev 17.10.2016

Top