Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opustitev uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opustitev uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 150/2003 o opustitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je opustitev uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo, da se organom držav EU, pristojnim za obrambo, omogoči nabava najboljšega vojaškega materiala na svetu.

Uporablja se samo za blago, ki ga uvozijo organi, pristojni za obrambo držav EU, ali se uvozi v njihovem imenu.

KLJUČNE TOČKE

Opustitev dajatev

Z uredbo se opustijo dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo za orožje in vojaški material, pod pogojem, da ga uporabljajo oborožene sile države EU (ali se uporablja v njihovem imenu), na primer:

  • za teritorialno obrambo držav EU,
  • za sodelovanje v mednarodnih operacijah za ohranjanje miru,
  • za druge misije, kot je zaščita državljanov EU.

Priloga I k uredbi določa seznam blaga, ki je upravičeno do te izjeme. Za material, ki ni naveden v uredbi in njenih prilogah, se uporabljajo carine, tudi če ga uvozijo oborožene sile države EU.

Blago, upravičeno do opustitve

Blago, za katerega se opustijo dajatve, so orožje in strelivo, vključno z deli in dodatki, nekateri redki plini, eksplozivi, detonatorji, nekateri fotografski materiali in nekateri kemični proizvodi.

Opustitev carine iz uredbe se uporablja tudi za uvožene dele, sestavne dele in podsklope za vgradnjo ali pritrditev na blago iz prilog ali potrebne za usposabljanje ali preskušanje.

Zasebna podjetja

Zasebna podjetja s sedežem v EU bodo lahko blago uvažala brez dajatev samo, če proizvajajo zadevno vojaško opremo in končne proizvode dobavljajo organom, pristojnim za obrambo držav EU. Za vsakršno drugo uporabo se plača carina.

POSTOPKI IN KONTROLE

Potrdilo

Zahtevku za sprostitev v prosti promet za blago mora biti priloženo potrdilo, ki ga je izdal pristojni organ države EU, za katere oborožene sile je blago namenjeno.

Vzorec tega potrdila je v Prilogi III k uredbi. Predloži se carinskim organom uvozne države EU skupaj z blagom, na katero se nanaša.

Vojaška tajnost

Za zagotovitev vojaške tajnosti je določen poseben upravni postopek za dodeljevanje opustitve dajatev: namesto uradne carinske službe lahko potrdilo izda organ, pristojen za narodno obrambo. O tem je treba ustrezno obvestiti organe.

Carinski nadzor

Za zadevno blago se uporabljajo pogoji uporabe v posebne namene, ki jih določa carinski zakonik EU, kar pomeni, da se uporaba nadzoruje. Carinski nadzor nad uporabo v posebne namene se konča tri leta po datumu sprostitve v prosti promet.

Pristojni organ, ki izda potrdilo ali uporablja blago, mora za namene carinskega nadzora carinskim organom svoje države sporočiti vsako odstopanje blaga od uporabe, določene v uredbi.

Izmenjava informacij

Države EU morajo sporočiti imena organov, ki so pristojni za izdajo potrdila. Evropska komisija sporoči te podatke carinskim organom drugih držav EU.

Države EU morajo Komisijo obvestiti o izvajanju te uredbe in Komisiji vsako leto poslati podatke o številu izdanih potrdil ter skupno vrednost in bruto težo blaga, uvoženega v skladu s to uredbo.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2003.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 150/2003 z dne 21. januarja 2003 o opustitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo (UL L 25, 30.1.2003, str. 1–6).

Zadnja posodobitev 21.11.2017

Top