Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spletna podatkovna baza integrirane tarife carin (Taric)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spletna podatkovna baza integrirane tarife carin (Taric)

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 2658/87 – o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravno osnovo za Taric, integrirano tarifo EU, in uvaja skupen sistem za kodiranje in uvrstitev blaga, poznan pod imenom kombinirana nomenklatura (KN), ki je bistvenega pomena za obdelavo in objavo statistik EU o trgovanju.

KLJUČNE TOČKE

 • Taric vsebuje vse carinske stopnje in določene predpise EU, ki veljajo za zunanjo trgovino. Ne vsebuje informacij o nacionalnih davkih, kot je DDV.
 • KN je rezultat združitve nomenklature skupne carinske tarife* in Nimexe (statistična nomenklatura EU).
 • Taric temelji na KN in vsebuje dodatne pododdelke, imenovane podštevilke Tarica, potrebne za blago, za katerega veljajo posebne carinske stopnje glede na izvor ali za katerega veljajo drugi predpisi trgovinske politike.
 • Vsaka podštevilka KN ima osemmestno številčno oznako. Prvih šest številk se nanaša na številke in podštevilke harmoniziranega sistema. Sedma in osma številka označujeta podštevilke KN. Deveta in deseta številka označujeta podštevilke Tarica.
 • Priloga I k uredbi določa stopnje dajatev ter se redno dopolnjuje in zlasti upošteva:
  • sprejete spremembe na nacionalni ravni;
  • spremembe v zvezi z zahtevami statistike, trgovinske politike, tehnološkim razvojem ali razvojem trgovine ter
  • potrebo po uskladitvi ali pojasnitvi besedila.
 • Evropska komisija objavlja in upravlja Taric. Podeljuje številčne oznake, posodablja Taric in obvešča države EU o spremembah. Komisija, države EU ali evropska trgovska združenja lahko izrazijo zahteve o spremembi KN.
 • Komisija vsako leto sprejme uredbo, ki reproducira končno različico KN in stopnje skupne carinske tarife ter upošteva spremembe Sveta in Komisije. Uredba je objavljena v Uradnem listu najkasneje 31. oktobra in se prične uporabljati s 1. januarjem naslednje leto.
 • Komisiji pomaga Odbor carinskega zakonika, ki ga sestavljajo predstavniki držav EU. Odbor je odgovoren za pregledovanje vseh vprašanj o KN, Taricu in drugih nomenklaturah.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 10. septembra 1987.

OZADJE

 • Taric, integrirana tarifa EU, je baza podatkov, ki združuje poslovno in kmetijsko zakonodajo ter carinske tarife. To zagotavlja enotno uporabo v vseh državah EU in ponuja jasen pogled na vse predpise, ki jih je treba upoštevati pri uvozu v EU ali pri izvozu blaga iz EU.
 • Več informacij je na voljo na strani:
  • Taric na spletnem mestu Evropske komisije.

* KLJUČNI POJMI

Skupna carinska tarifa: kombinacija uvrstitve blaga in carinske stopnje, ki velja za vsako vrsto blaga in je veljavna v celi EU.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1–675).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 2658/87 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 28.11.2016

Top